Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online- Novetats a l'assegurança d'automòbils: Bases tècniques actuarials del Barem.

Description:

NOVETATS A L'ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBILS:

BASES TÈCNIQUES ACTUARIALS DEL BAREM. LLEI DE RESPONSABILITAT CIVIL DE VEHICLES (LRCVSCVM).

Dimarts 21 de febrer de 2023, de 10.30 hores a 14.00 hores

1.- INTRODUCCIÓ.

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels Danys i Perjudicis Causats a les Persones en Accidents de circulació, va introduir un nou sistema de valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, el que coneixem com el Barem d'Autos, que incorporava determinades quanties indemnitzatòries ja calculades.

Les bases tècniques actuarials en què es fonamenta el Barem d'Autos van ser elaborades per un grup de treball liderat per l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE).

Les bases tècniques incorporen el model actuarial i els càlculs utilitzats en l’elaboració de les taules per a les valoracions del lucre cessant, de l’ajuda de tercera persona i de les taules tècniques de l’annex de la Llei 35/2015.

Les hipòtesis en què es fonamenten les bases tècniques actuarials han de ser revisades periòdicament, permetent així la seva adaptació a l'evolució socioeconòmica del país.

El 23 de juliol del 2020, la Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració va publicar un Informe Raonat que revisava i actualitzava els límits indemnitzatoris de la Llei 35/2015.

A la llum de l’esmentat, informe la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DFGSFP), el setembre de 2022, va publicar l'Ordre ETD/949/2022, amb l'objectiu d'actualitzar les bases tècniques actuarials i les hipòtesis per al càlcul de les quanties indemnitzatòries contingudes a les taules de lucre cessant, d’ajuda de tercera persona, així com les taules tècniques de l’annex del text refós de la nova LRCVSCVM.

Tot això té efectes molt importants en l'assegurança d'automòbils a casa nostra, ja que s'estima que amb les noves bases tècniques del Barem d'Autos l'import de les indemnitzacions dels sinistres amb danys personals (víctimes i lesionats) experimentaran un increment substancial.

D'altra banda, la nova Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança a la Circulació de Vehicles de Motor(LRCVSCVM), que es troba en un estat avançat de desenvolupament, té diversos objectius fonamentals:

  • En primer lloc, la transposició de la nova Directiva de l’assegurança d’automòbils, completant i millorant el marc jurídic harmonitzat per a tota la Unió Europea.
  • En segon lloc, la incorporació de les recomanacions de l'informe Raonat de la Comissió de Seguiment del Barem.
  • En tercer lloc, establir alguna disposició per a la regulació de nous vehicles de mobilitat personal (VMP) o de les bicicletes elèctriques de pedals amb pedaleig assistit, conegudes com a “vehicles elèctrics lleugers”.

A la Jornada s'analitzaran amb detall totes aquestes qüestions, que afecten l'assegurança d'automòbils, així com certes incògnites sobre la seva adaptació.

La Sra. Olga Torrente, actuària, membre del Grup de Treball de Barem d'Autos de l'IAE, ens parlarà dels principals canvis a les bases tècniques actuarials del Barem d'Autos introduïdes per l'Ordre EDT/949/2022 i els seus efectes sobre les indemnitzacions per sinistres de danys personals .

El Sr. Manuel Mascaraque, Director de l'Àrea d'Assegurances d'UNESPA, ens parlarà dels canvis fonamentals de la nova LRCVSCVM i dels seus efectes a l'assegurança d'automòbils al nostre país.

Finalment, el Sr. José Javier Carreño, Director de Claims Excellence, de Zurich Seguros, ens parlarà dels principals efectes que la nova LRCVSCVM i el nou Barem sobre la gestió dels sinistres de l'assegurança d'automòbils, la rendibilitat del ram i les mesures que cal adoptar.

2.- PROGRAMA DE LA JORNADA

10:30h - 10:35h   Benvinguda als assistents.

10:35h - 11:45h   Principals canvis a les bases tècniques actuarials del Barem d'Autos introduïdes per l'Ordre EDT/949/202,a càrrec de la Sra. Olga Torrente, Actuària, Gabinet Torrente, membre del Grup de Treball de Barem d'Autos de l'IAE.

11:45h – 12:15h   Pausa.

12:15h – 13:00h   Canvis fonamentals de la nova LRCVSCVM i dels seus efectes en l'assegurança d'automòbils al nostre país, a càrrec del Sr. Manuel Mascaraque, Director de l'Àrea d'Assegurances Generals d'UNESPA.

13:00h – 13:45h   Efectes de la nova Llei LRCVSCVM i del nou Barem d'Autos en la gestió dels sinistres i resultats de l'assegurança d'automòbils, a càrrec del Sr. José Javier Carreño, Director de Claims Excellence, de Zurich Seguros.

13:45h- 14:00   Col·loqui

14:00   Cloenda de la Jornada.

3.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ.

Data: dimarts 21 de febrer de 2023, de 10:30 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada es podrà seguir per streaming a través de Cisco Webex Meetings©

 

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i Actuaris en situació d’atur Altres
175 90 350

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 3 hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada(CPD) del CAC i del Programa de Formació Continuada de CERA.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNDA EN CASTELLANO

Price: EUR175.00 + 21.00%

Start Date: 21/02/2023
End Date: 21/11/2022

Adreça:
Sala B de Foment del Treball
Via Laietana, 32
Barcelona
08003
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso