Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Valoració actuarial dels perjudicis patrimonials: lucre cessant i dany emergent

Description:

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el curs VALORACIÓ ACTUARIAL DELS PERJUDICIS PATRIMONIALS: LUCRE CESSANT I DANY EMERGENT.

El curs, de 6 hores de durada, en format online, es durà a terme els dies 27, 28 de febrer i 1 de març de 2023, en horari de 18:00h a 20:00h, organitzat pel Col·legi d' Actuaris de Catalunya (CAC).

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, va modificar el sistema de valoració (“Barem”) que figurava com a Annex al Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre.

La novetat principal de la Llei és la introducció d'un nou Títol IV al Text Refós, “Sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació”. El nou Barem s'inspira i es respecta el principi bàsic de la indemnització del dany corporal. La seva finalitat és aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis patits per situar la víctima en una posició tan semblant com sigui possible a la que tindria de no haver-se produït l'accident. Per això, s'identifiquen nous perjudicats i nous conceptes rescabaladors, i se sistematitzen i doten de substantivitat pròpia les indemnitzacions per dany patrimonial (lucre cessant i dany emergent) que l'anterior Barem preveia de manera simplista i insuficient.

Ens centrarem en aquest curs en els perjudicis patrimonials derivats de la mort i de les seqüeles: el lucre cessant o pèrdua neta d’ingressos i el dany emergent o increment de despeses futures. La metodologia del càlcul de les indemnitzacions és una metodologia de valoració actuarial de vida. El model de càlcul s’estableix com una diferència de valors actuals actuarials de rendes: valor actual actuarial de la projecció de pèrdues d’ingressos econòmics del perjudicat o lesionat, o del cost del servei en el cas de necessitat d’ajuda de tercera persona, menys valor actual actuarial de la projecció de les compensacions en forma de pensions o prestacions públiques a què tingui dret el perjudicat o lesionat com a conseqüència de l'accident.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador bàsicament del ram de cotxes i de gestió de sinistres greus, interessats a conèixer com es determinen aquestes possibles indemnitzacions, que poden ser elevades quan es tracta de grans lesionats.

3.- PONENTS.

El curs serà impartit per actuàries del grup de treball de l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE) que han col·laborat en la revisió de les taules de lucre cessant i dany emergent de les noves Bases Tècniques Actuarials, amb una àmplia experiència en valoracions actuarials de lucre cessant i dany emergent, permetent transmetre una visió pràctica i tècnica.

Olga Torrent Pascual (Gabinete Torrente Asesores Asociados, SL): actuària d'assegurances membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC) i de l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE), membre del grup de treball del Barem de cotxes de l' Instituto de Actuarios Españoles. Especialitzada en la valoració de les indemnitzacions per danys i perjudicis ocasionats per accidents de circulació, accidents laborals, males praxis mèdiques, etc. segons Llei 35/2015, especialment en els perjudicis patrimonials en què calen valoracions actuarials específiques. Pèrit judicial.

Isabel Rincón Gallego (Rincón Actuarios): economista i actuària d'assegurances amb més de vint anys d'experiència al sector assegurador, especialitzada en l'elaboració de dictàmens pericials de perjudicis patrimonials. Membre de l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE), forma part del grup de treball del Barem de cotxes de l'IAE.

4.- PROGRAMA.

 1. Antecedents i normativa.
  • Llei 35/2015, del 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.
  • Guia de Bones Pràctiques. Intervenció de l’actuari d’assegurances: Indemnitzacions per lucre cessant i dany emergent.
  • Bases Tècniques Actuarials. Ordre ETD/949/2022 de 29 de setembre, de modificació de les bases tècniques actuarials.
 2. Lucre cessant:
  • Valoració actuarial del lucre cessant per mort de la víctima Taules 1C.
   • Ingrés net i bases tècniques actuarials.
   • Casos en què cal la intervenció de l'actuari.
  • Valoració actuarial del lucre cessant per incapacitat de la víctima Taules 2C4 a 2C8:
   • Ingrés net i bases tècniques actuarials.
   • Casos en què cal la intervenció de l'actuari.
 1. Dany emergent: ajuda de tercera persona. Aplicació de les taules 2C2 i 2C3.
  • Bases Tècniques Actuarials.
  • Casos en què cal la intervenció de l'actuari.

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 500

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà  6 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

7.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Entrar a un Webex Meetings

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR250.00 + 21.00%

Start Date: 27/02/2023
End Date: 01/03/2023

Adreça:

online
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso