Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Escenari previsible de tipus d'interès i els seus efectes sobre la valoració dels actius financers

Description:

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo al webinar

 

ESCENARI PREVISIBLE DE TIPUS D'INTERÈS I ELS SEUS EFECTES SOBRE LA VALORACIÓ DELS ACTIUS FINANCERS

A càrrec de

Sr. Jaume Puig

CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión SGIIC i de Gaesco Pensions, EGFP

 

El webinar tindrà lloc el dimecres dia 25 de gener de 2023, a les 18 hores.

(Durada estimada: 60 minuts)

 

 CONTINGUT

La inflació ha experimentat un increment molt notable des de l'any 2021 a tot el món. Concretament, la inflació al nostre país l'any 2021 es va elevar al 6,5% anual, s'espera que l'any 2022 assoleixi la xifra del 8,5% anual i que es vagi moderant de forma progressiva en els propers anys.

Davant d'aquest escenari, els bancs centrals han reaccionat mitjançant importants pujades dels tipus d'interès, per tal de refredar l'economia. En el cas de la FED americana, l'any 2022 els tipus han pujat del 0,25% anual al 4,25% anual i en el cas del Banc Central Europeu en el mateix 2022 els tipus han pujat del 0% al 2%.

Aquesta pujada important dels tipus d' interès afecta de forma important el valor de les carteres de les asseguradores i gestores de fons, molt centrades en actius de renda fixa, que veuen com han de dur a terme importants dotacions i dificulten notablement la gestió de les seves inversions.

En la conferència parlarem de la previsible evolució dels tipus d' interès, dels efectes sobre la valoració dels actius financers i de les estratègies per gestionar aquest risc.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 23 de gener de 2023.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso