Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Conferència - Nou Sistema espanyol de Pensions Públiques i Privades. Diferències rellevants amb altres països europeus

Description:

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya té el plaer de convidar-lo al webinar

 

Nou Sistema espanyol de Pensions Públiques i Privades. Diferències rellevants amb altres països europeus

A càrrec de

Dr. Xavier Varea,

Director de l'Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària i Professor de la Universitat de Barcelona (UB).

Data: dia 28 de novembre de 2022, a les 18 hores.

Lloc: L’Edifici Foment de Treball - Sala B (Via Laietana, 32 principal 08003 – Barcelona)

Modalitat: la conferència es podrà seguir de forma presencial o per streaming a través de Cisco Webex Meetings©.

Durada estimada: 120 minuts.

Inscripció gratuïta a www.actuaris.org o bé a través de actuaris@actuaris.org

 

CONTINGUT

El sistema de pensions de jubilació és el mecanisme de protecció social davant la contingència de la vellesa. L' objectiu de tot sistema de pensions és compensar la pèrdua d' ingressos que es deriva del cessament de l' activitat laboral per raó de la jubilació del treballador mitjançant una prestació normalment de caràcter vitalici.

Garantir a mitjà i llarg termini la suficiència de les seves prestacions i la sostenibilitat econòmic-financera del sistema de pensions, per respondre d' una manera més eficaç a les noves realitats i fer front als reptes que planteja l' envelliment demogràfic constitueix un dels grans desafiaments per als països europeus.

El sistema de pensions està integrat per un sistema públic administrat pel propi estat (conegut com a primer pilar del sistema de pensions) i un sistema de privat gestionat per entitats financeres o asseguradora (que configuren el segon i el tercer pilar).

En l'actualitat, Espanya es troba immersa en plena reforma del sistema de pensions que afecta els seus tres pilars. La descripció dels tres pilars que configuren el sistema de pensions espanyol, l' anàlisi de la reforma actual, i la contextualització d' aquesta en el marc dels diferents sistemes de pensions existents a Europa, serà l' objectiu central d' aquesta jornada.

 

CPD

La conferència computarà 2 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC i del Programa de Formació Continuada de CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 27 de novembre de 2022.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso