Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Comptabilitat d'assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

Description:

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs online Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17 que es durà a terme els dies 4, 5 i 6 d'octubre de 2022 de 18 a 20 hores, en col·laboració amb Mazars i Deloitte.

El curs, de 3 dies i 6 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l'any 2023, i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

Al curs abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF17.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs online va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 9

Dia: 4 d'octubre de 2022, de 18:00h a 20:00h (2h)

 • A càrrec del Sr. Miguel Ángel Merino i del Sr. Daniel Centelles, de MAZARS.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma
  • Situació regulatòria
  • Classificació i mesura d'Instruments Financers
   • Instruments a valor raonable
   • Instruments a cost amortitzat
  • Deteriorament
   • Enfocament pèrdua incorreguda vs enfocament pèrdua esperada
  • Derivats i cobertures
   • Visió General dels instruments derivats per a cobertura
  • Informació financera a presentar a les memòries
3.2.- SEGONA i TERCERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17.

Dies: 5 i 6 d'octubre de 2022, de 18:00h a 20:00h (2h). En total 4 hores.

 • A càrrec de la Sra. Arantxa Parada i del Sr. Antonio Sau, de DELOITTE.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma.
  • Situació regulatòria actual
   • Anàlisi de contractes
    • Definició dels contractes.
    • Segregació dels contractes.
    • Nivell d'agrupació.
    • Límits dels contractes.
  • Mètodes de valoració
    • Building Block Approach
    • Variable Fee Approach
    • Premium Allocation Approach
  • Mecanisme OCI
  • Tractament de la reassegurança
  • Transició
  • Desglossaments
  • Impactes a les Companyies

4.- DATES I HORARI.

DATES: 4, 5 i 6 d'octubre de 2022.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
175 90 350

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 6 hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada(CPD) del CAC i del Programa de Formació Continuada de CERA.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso