Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online La Funció Actuarial

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

El curs tindrà lloc els dies 14, 15, 21, 22, 28, 29 i 30 de juny de 2022, en horari entre les 18:00h i les 20:00h.

El curs online de 7 dies i 14 hores de durada, aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació espanyola sobre la Funció Actuarial a les entitats asseguradores.

També incorpora aspectes de la pròpia regulació professional, de l'ACTUARIAL ASSOCIATION OF EUROPE (AAE), concretament:

 • Professional Standards for Actuarial Function under Solvency II
 • Actuarial function report under directive 2009/138/ec

Tota aquesta regulació estableix que l’abast de la Funció Actuarial comprèn els aspectes relacionats amb:

 • Provisions tècniques.
 • Subscripció.
 • Reassegurança.
 • Suport a la gestió de riscos.

Per això a la Funció Actuarial s'exigeix ​​a l'actuari:

 • Emetre una opinió professional independent.
 • Elaborar un Informe Actuarial, per a l’Òrgan d’Administració de l’Entitat.
 • Elaborar un resum de l'Informe Actuarial per a la DGSFP.

Aquest curs online dissenyat pel CAC aborda de manera molt pràctica i en profunditat els 4 camps d'actuació de la Funció Actuarial, amb l'objectiu de donar resposta a les preguntes següents:

 • Què s'espera de la Funció Actuarial de l'Entitat?
 • Quina és la ubicació de la Funció Actuarial al sistema de gestió de l'Entitat?

Comptarem per a això i per a cadascuna de les 4 àrees (Provisions Tècniques, Subscripció, Reassegurança i Suport a la Gestió de Riscos) amb ponents experts i amb gran experiència en el desenvolupament de projectes relacionats amb la Funció Actuarial en entitats, així com responsables de la Funció Actuarial a entitats asseguradores.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs online va dirigit especialment a:

- Actuaris amb coneixements en Solvència II d'entitats asseguradores o de consultores/auditores.
- Actuaris que estan fent tasques relacionades amb la Funció Actuarial en departaments/àrees d'entitats asseguradores.
- Actuaris que vulguin dirigir la trajectòria professional cap a la Funció Actuarial.

Volem proporcionar als actuaris els mitjans necessaris per facilitar l'adaptació de les capacitats professionals a aquest marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

Es comentaran els efectes que, sobre la Funció Actuarial, podria tindre la nova normativa IRFS 17 o el previsible canvi del Pla Comptable d'Entitats Asseguradores.

S'analitzarà com s'està abordant la coordinació del càlcul de les provisions tècniques al mercat assegurador local, incloent procediments metodològics, procediments de control i anàlisi de dades, model de govern de la funció actuarial en l'àmbit de les provisions tècniques, així com el suport tecnològic utilitzat per al càlcul de provisions.

3.- PROGRAMA.

El curs online consta dels següents 7 mòduls:

TEMA 1.- OBJECTE DEL CURS

A càrrec del Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances.

TEMA 2.- SUBSCRIPCIÓ

A càrrec de la Sra. Judith Pujol, d'EY.

TEMA 3.- PROVISIONS TÈCNIQUES (NO VIDA i DECESSOS).

A càrrec del Sr. Albert De Paz, de MANAGEMENT SOLUTIONS

TEMA 4.- PROVISIONS TÈCNIQUES (VIDA).

A càrrec del Sr. Jordi Payés, de SERFIEX.

TEMA 5.- REASSEGURANÇA

A càrrec del Sr. Ismael González i del Sr. Maximino Carrio, de GUY CARPENTER.

TEMA 6.- GESTIÓ DE RISCOS

A càrrec del Sr. David Guitart i Sr. Juan José Molina, de BDO.

TEMA 7.- L'INFORME ACTUARIAL

A càrrec del Sr. Xavier Miracle, de Zurich.

 

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
400 200 600

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

5.- CPD.

El curs computarà 14 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Price: EUR400.00 + 21.00%

Start Date: 14/06/2022
End Date: 30/06/2022

Adreça:

Webex Meetings
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso