Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online - El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora

Description:

JORNADA ONLINE

EL CANVI CLIMÀTIC I ELS RISCOS CATASTRÒFICS: EFECTES EN LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA

Barcelona, 30 de setembre de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re.

Sr. Ismael González, Sènior Broker, de Guy Carpenter.

Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory Consultoria d’Assegurances, de Deloitte.

Sra. Ana Nieto, Head of Analytics, de Guy Carpenter.

Sr. Artur Reñé, Director de Guy Carpenter.

Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich España.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dimecres 30 de setembre de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online streaming a través de Cisco Webex Meetings©.

INTRODUCCIÓ.

L'activitat humana i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle estan produint canvis accelerats en el clima del planeta. Huracans, pluges torrencials, tempestes atípiques, vents, sequeres acusades, grans incendis, etc. El canvi climàtic ha convertit els riscos catastròfics en fenòmens cada vegada més freqüents, amb impactes molt importants en els resultats de les asseguradores i reasseguradores a tot el món.

El nostre país es troba especialment exposat als efectes del canvi climàtic. Recentment, la tempesta "Glòria" al mes de gener de 2020 va causar 17 morts i quantiosos danys, especialment en l'àrea del Llevant espanyol. La borrasca "Filomena", al gener del 2021, amb pluges i neus extraordinàries, també va produir importants danys en les infraestructures del nostre país.

Les companyies d'assegurances i de reassegurances veuen, amb preocupació, com aquests fenòmens són cada cop més habituals cosa que incrementa el cost de les assegurances, de danys fonamentalment, no sempre coberts pel Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

A la Jornada veurem l'impacte dels sinistres catastròfics a nivell mundial i la reacció de les entitats reasseguradores, que sens dubte afectarà el mercat assegurador.

Veurem també l'estudi de Guy Carpenter sobre la sinistralitat de les assegurances multirisc a Espanya derivada d'esdeveniments meteorològics, la distribució de costos entre el CCS i les companyies, la valoració de l'exposició als "perills meteorològics", el mapa d'exposicions i "Model CAT" per a Espanya, els resultats de la modelització CAT del mercat i solucions de reassegurança i expectatives per a les properes renovacions dels contractes.

D'altra banda, la Dirección General de Seguros, en línia amb les recomanacions de les autoritats europees, està demandant a les asseguradores que tinguin en compte els efectes del canvi climàtic a l'elaborar els seus informes ORSA. A la Jornada veurem les novetats normatives respecte l’ORSA, els impactes dels riscos de transició i els riscos físics i la integració dels riscos en Solvència II, entre altres.

Finalment, explicarem els objectius i contingut del Grup de Treball de Sostenibilitat que l'AAE (Actuarial Association of Europe) ha constituït i en el qual el Col·legi està participant.

PROGRAMA.

10:00h - 10:05h Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec de Maria Jesús Romero, de Zurich.

10:05h - 10:35h Impactes del canvi climàtic sobre la indústria asseguradora a nivell mundial, a càrrec de Santiago Arechaga, de Suiza de Reaseguros.

10:35h - 12:00h Impactes del canvi climàtic sobre la indústria asseguradora a nivell local. Riscos catastròfics no consorciables. A càrrec d'Artur Reñé, Ana Nieto i Ismael Gonzalez, de Guy Carpenter.

12:00h - 12:15h Pausa.

12:15h - 13:00h Novetats normatives respecte al canvi climàtic en l'Informe ORSA, a càrrec de Svetlozar Mindov, de Deloitte.

13:00h - 13:30h Grup de Treball de Sostenibilitat de l'AAE, objectius i prioritats, a càrrec de Maria Jesús Romero, de Zurich.

13:30h - 14:00h Col·loqui.

14:00h Cloenda de la Jornada.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR150.00 + 21.00%

Date: 30/09/2021

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso