Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Visualització de dades en R

Description:

Dates: 6, 7, 8, 9, 13 i 14 de setembre del 2021 de 18 a 20:00 hores. (12 hores)

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS ONLINE.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

La visualització de les dades és una part important en un procés d’anàlisi de dades. R es caracteritza per la seva potència de visualització, sent un dels millors llenguatges de programació per realitzar gràfics.

Es poden crear gràfics per entendre les dades i observar tendències, patrons, etc. o per transmetre informació sobre les dades. Existeixen diverses llibreries per crear els gràfics que millor representin les nostres dades i crear informes o quadres de comandament que aportin informació. Els gràfics requereixen d'una sintaxi pròpia que s'ha de conèixer per crear gràfics amb agilitat.

3.- PROGRAMA.

Entre d'altres, es tractaran els següents conceptes:

  • Repàs de coneixements
  • R i la visualització de les dades
  • Gràfics R base
  • Ggplot2
  • Gràfics dinàmics

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
300 150 600

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR300.00 + 21.00%

Start Time: 10:00 AM
End Time: 12:00 PM

Start Date: 06/09/2021
End Date: 14/09/2021

Adreça:

online
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso