Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online - La gestió del risc biomètric a les entitats asseguradores

Description:

JORNADA ONLINE

LA GESTIÓ DEL RISC BIOMÈTRIC A LES ENTITATS ASSEGURADORES

Barcelona, 30 de juny de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

Sr. Enrique Abuín, Director general, de Serfiex.

Sr. Joan de Ipiña, Director de Business Development, EMEA, RGA Re.

Sr. Carlos Esquivias, Responsable de la Comissió d'Assegurances de Vida i Pensions, d'Unespa.

Sr. Josué Ortega, Director del Departament de Riscos, d'Allianz Seguros.

Sra. Judith Pujol, Associate Partner, EMEIA Financial Services, de EY

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dimecres 30 de juny de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online a través de Cisco Webex Meetings©.

INTRODUCCIÓ.

El risc biomètric és un dels principals elements a tenir en compte en la gestió de les assegurances de vida ja que pot afectar de manera considerable als resultats de l'asseguradora i al seu nivell de solvència.

Conscients de la seva importància, la DGSFP va publicar al desembre de 2020 una resolució mitjançant la qual es van presentar les noves taules de mortalitat i es va aprovar una guia tècnica (1/2020) relativa als criteris de supervisió de les taules biomètriques aplicades per les entitats asseguradores i reasseguradores, així com determinades recomanacions per fomentar l'elaboració d'estadístiques biomètriques sectorials. Posteriorment, l'abril de 2021, es va publicar el RD 288/2021, de 20 d'abril de 2021, que modifica aspectes importants del ROSSEAR, relacionats amb la regulació de les taules de mortalitat que poden utilitzar les entitats asseguradores.

A la Jornada s'analitzaran aquests canvis normatius, els seus efectes en les entitats asseguradores, els principals dubtes existents i la seva interpretació per part dels auditors.

D'altra banda, les entitats asseguradores de vida i de decessos estan molt interessades en la gestió del risc biomètric i del risc d'interès a causa de la llarga durada de les garanties que cobreixen les seves carteres.

Amb relació al risc de tipus d'interès, les assegurances de renda vitalícia, que habitualment ofereixen garanties de tipus d'interès a molt llarg termini, són els més afectats. Per a la seva cobertura, les entitats asseguradores construeixen carteres d'actius amb durades similars. Aquestes estructures són molt sensibles davant la variació brusca dels tipus d'interès i poden produir importants impactes en resultats i en els nivells de solvència. A la Jornada es revisaran les tècniques ALM més adequades per a la gestió d'aquests riscos.

Amb relació al risc biomètric, cal comentar que el mercat de reassegurança ofereix productes, com els swaps de longevitat. Aquests permeten cedir els riscos a la reassegurança i optimitzar els seus impactes sobre el capital econòmic (tant en Solvència II, com el que pugui exigir les agències de qualificació). A la jornada, veurem les principals formes de reassegurança a l'efecte, com la seva evolució en altres mercats d'Europa. Comptant, també amb l'experiència d'una gran asseguradora local que recentment ha reassegurat part de la seva cartera de rendes vitalícies.

PROGRAMA.

10:00h - 10:05h Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec de Jaime García, actuari soci director de Novaster.

10:05h - 10:35h La nova normativa de taules de mortalitat i els seus efectes sobre les entitats asseguradores espanyoles, a càrrec de Carlos Esquivias, d'Unespa.

10:35h - 11:15h Efectes de les noves taules de mortalitat en els resultats i en la solvència de les entitats asseguradores, a càrrec de Judith Pujol, de EY.

11:15h - 11:30h Descans.

11:30h - 12:15h Tècniques de Gestió d'actius i passius (ALM) per al control dels riscos en les carteres de rendes vitalícies, a càrrec d'Enrique Abuín, de Serfiex.

12:15h - 13:00h Mercat de longevitat a Espanya i solucions de reassegurança per carteres de rendes, a càrrec de Juan de Ipiña, de RGA Re.

13:00h - 13:45h Experiència d'Allianz en la reassegurança d'una cartera de rendes vitalícies, a càrrec de Josué Ortega, d'Allianz Seguros.

13:45h - 14:00h Col·loqui.

14:00h Cloenda de la Jornada, a càrrec de Núria Moreno, actuària i directora tècnica de Caixa Enginyers Vida.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Entrar a una reunió de Cisco WebEx per primera vegada com a convidat.

Utilitza l'aplicació d'escriptori de Cisco Webex Meetings com a convidat.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR150.00 + 21.00%

Date: 30/06/2021

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso