Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online Ciberriscos i Ciberassegurances: situació actual i tendències del mercat

Description:

CIBERRISCOS I CIBERASSEGURANCES: SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIES DEL MERCAT.

Barcelona, ​​28 d'abril de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

Sr. Ramon Guerrero, Head of Cyber ​​and Professional Liability, de Zurich.

Sra. Marta Mateos, sènior broker, de Guy Carpenter.

Sr. Jorge Monge, partner de Management Solutions.

Sr. Eduardo Ratia, director general de Lazarus.

Sra. Jaqueline Simón, gerent de riscos financers i ciberriesgo, de Marsh.

Sr. Oriol Torruella, director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dijous 28 d'abril de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online a través de Cisco Webex Meetings©.

 

INTRODUCCIÓ.

El risc cibernètic és un dels riscos de major impacte potencial, segons l'Informe Global de Riscos del World Econòmic Forum. Els atacs cibernètics, frau i robatori de dades són percebuts per institucions i empreses com un risc de alta probabilitat i cost potencial molt elevat, per la qual cosa es tracta d'un dels principals riscos a gestionar.

El risc cibernètic s'ha incrementat en els últims anys a causa dels avanços de la tecnologia (digitalització de processos, internet de les coses, intel·ligència artificial, blockchain, etc.), i també derivat de la creixent dependència de proveïdors externs.

La pandèmia covid, d'altra banda, amb la generalització del teletreball i el creixement exponencial del comerç electrònic, no ha fet més que incrementar el risc cibernètic.

El ciberriesgo és avui percebut per empreses i institucions com un risc "estratègic", que pot afectar la continuïtat de la seva activitat i fins i tot a la seva supervivència, per sobre d'impactes de reputació.

Davant d'aquesta situació que afecta institucions, empreses i particulars, les entitats asseguradores estan responent amb una oferta de "ciberassegurances" cada vegada més àmplia i variada.

S'estima que les primes de ciberassegurances a l'any 2020, a nivell mundial, van ascendir a 5 mil milions de dòlars i que el negoci creixerà un 30% anual en propers anys.

Pel que fa al nostre mercat local podem dir que, a l'any 2019, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) i l'Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) van gestionar més de 150.000 ciber incidents, el 70% d'ells relacionats amb pimes.

Segons recents estudis, el 30% de les empreses espanyoles té previst contractar una assegurança per cobrir els seus ciberriscos. En la contractació valoren, sobretot, l'experiència de l'asseguradora en la gestió de les crisis ciber.

Segons ICEA, l'any 2018 la producció de ciberassegurances va ser de 24 milions d'euros.

A la Jornada tractarem a fons la problemàtica dels ciberriscos i la resposta asseguradora a través d'assegurances.

  • Situació dels ciberriscos i ciberassegurances en el nostre mercat.
  • Ciberriscos més significatius i les cobertures a través d'assegurances.
  • Principals cobertures de les ciberassegurances.
  • Experiències en la gestió de sinistres ciber.
  • Experiències en la gestió de la crisi en sinistres ciber.
  • Mercat de riscos ciber i proteccions a través de reassegurança.
  • Tractament dels riscos ciber a les entitats asseguradores sota l'òptica de Solvència II.

La Jornada serà clausurada pel Sr. Oriol Torruella, director general de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, de la Generalitat de Catalunya.

 

PROGRAMA.

10:00h -10:05h   Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Miquel Viñals, president de Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

10:05h -10:35h    Cap a on van els ciberatacs en un món de hackejos diaris. Situació del mercat assegurador. A càrrec de la Sra. Jaqueline Simón, de Marsh.

10:35h - 11:15h    Cobertures de les ciberassegurances i experiències en la gestió de sinistres. A càrrec del Sr. Ramón Guerrero, de Zurich.

11:15h – 12:00h  La gestió de la crisi en sinistres ciber. A càrrec del Sr. Eduardo Ratia, de Lazarus.

12:00h - 12:15h   Pausa

12:15h - 12:45h   Mercat global de riscos ciber i proteccions que ofereix el mercat de reassegurança. A càrrec de la Sra. Marta Mateos, de Guy Carpenter.

12:45h - 13:15h    Tractament dels riscos ciber de les entitats asseguradores en Solvència II. A càrrec del Sr. Jorge Monge, de Management Solutions.

13:15h - 13:45h   La ciberseguretat a Catalunya. A càrrec del Sr. Oriol Torruella, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

13:45h - 14:00h  Torn obert de preguntes.

14:00h  Cloenda de la Jornada.

 

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic als tots participants amb l'enllaç per accedir ala jornada.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que es els participants desactivin els seus vídeos.

A la fi de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

Date: 28/04/2021

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso