Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

El futur dels sistemes de pensions: la visió de l'actuari

PONENTS:

Clara Armengol, Directora d'Estalvi i Pensions de Bansabadell Vida.

Antoni Fernández, Director General de Caixa Enginyers Vida.

José Antonio Herce, Director Associat d’Afi.

Virginia Oregui, Directora General de Geroa.

Diego Valero, President de Novaster.

Miguel Ángel Vázquez, Director de Investigació i Prevenció de Frau, d’Unespa

Miquel Viñals, President del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

 

PRESENTACIÓ:

La Jornada oferirà una visió actual de la problemàtica de les pensions, tant des del punt de vista nacional com internacional, centrant-se especialment en aquells aspectes tècnics que permeten una millor comprensió del problema de la sostenibilitat de les pensions, així com de les possibles solucions.

A la Jornada el Sr. Miquel Viñals i el Sr. Diego Valero ens presentaran els aspectes més rellevants i les conclusions del congrés d’assegurances de vida de la International Actuarial Association (IAA) que es va celebrar a Barcelona a l’octubre de 2017, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya, al que van assistir més de 150 actuaris d'arreu del món.  Amb el títol "Long Term Saving in an Ageing World" es van presentar 30 treballs d’investigació sobre longevitat, envelliment, límits a la vida humana, models estocàstics de longevitat, inversions a llarg termini per a cobertures de longevitat, entre d’altres.

Tot seguit, el Sr. Emilio Vicente, ens presentarà la nova revista del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21).

El Sr. José Antonio Herce, Director associat d’AFI, ens presentarà una interesant proposta que denomina “sistema mixt per etapes”, elaborada amb alguns col·laboradors i resumida en aquest número de la nova revista, que podria ajudar a finançar les pensions a càrrec de la Seguretat Social, especialment les corresponents a les que denominen en el seu estudi la “gran edat”.

La Sra. Virginia Oregui, ens parlarà de l’experiència en el País Basc amb les EPSV, plans de pensions promoguts per empreses i institucions, amb un gran arrelament en aquesta Comunitat, un model a seguir per la seva singularitat i interès.

Seguidament, la Sra. Clara Armengol i el Sr. Antoni Fernández, ens presentaran un estudi tècnic sobre les aportacions dels compareixents al Pacte de Toledo.

Finalment, el Sr. Miguel Ángel Vázquez, Director de Investigació i Prevenció del Frau d'Unespa i membre del grup d'experts que van dissenyar l'Índex de Revalorització de les Pensions i el Factor de Sostenibilitat, ens parlarà de les principals propostes del sector assegurador per a la reforma del nostre sistema de pensions.

 

HORARI

09:30h – 09:35h   Presentació de la Jornada, a càrrec de Miquel Viñals, President del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

09:35h – 10:15h   Resum dels aspectes més rellevants del Colloquium IAALS Barcelona 2017- Long Term Saving in an ageing World, a càrrec de Miquel Viñals, president del Comitè Organitzador i Diego Valero, president del Comitè Científic.

10:15h – 10:45h   Pausa per cafè.

10:45h – 11:15h   Presentació de la Revista digital del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ADC21, a càrrec de Emilio Vicente, director de la revista.

11:15h – 12:00h   Un sistema mixt per etapes: una proposta de reforma per a les pensions del S.XXI, a càrrec de José Antonio Herce.

12:00h – 12:45h   El model de les EPSV al el País Basc: experiències, a càrrec de Virginia Oregui.

12:45h – 13:30h   El Pacte de Toledo: una mirada tècnica, a càrrec de Clara Armengol i Antoni Fernández.

13:30h – 14:00h   Propostes del sector assegurador per a la reforma del nostre sistema de pensions, a càrrec de Miguel Ángel Vázquez.

14:00h   Cloenda de la Jornada.

 

Inscripció gratuïta

Date: 17 gener, 2018

Available Spaces: Unlimited

Perspectives per a l'economia 2018

Persisteix l’expansió de l’economia mundial: els bancs centrals han d’actuar. Implicacions per als mercats financers.

a càrrec de

Sr. David Cano Martínez

Soci d’Analistas Financieros Internacionales (Afi) i Director General d’Afinet Global EAFI.

 

Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Analistas Financieros Internacionales (Afi) és una entitat de referència en la prestació de serveis professionals en l'àmbit econòmic-financer i de gestió de riscos, així com en la formació especialitzada en finances. En els seus 25 anys d'història, ha desenvolupat una oferta àmplia per a companyies asseguradores, complementària a la que desenvolupa per a entitats financeres, empreses de serveis d'inversió, grans corporacions o administracions públiques, etc. En aquesta oferta s'inclouen aspectes relacionats amb la gestió de riscos, l'adaptació a Solvència II (requeriments de capital via fórmula estàndard i models interns, generació d'escenaris estocàstics, etc.), eines (simuladors) de suport a la comercialització de plans de pensions i assegurances d'estalvi, valoració d'instruments financers o operacions corporatives. En tots aquests àmbits, el nostre enfocament busca relacions de continuïtat amb els nostres clients que aportin el màxim valor, d'acord amb la capacitació i experiència dels equips i la flexibilitat en l'adaptació de l'oferta a les necessitats particulars de cada companyia.

 

David Cano Martínez

Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses i Màster en Finances Quantitatives, Soci d'Analistas Financieros Internacionales (Afi) i director general d'Afi, Inversiones Financieras Globales, EAFI, la filial del Grup Afi especialitzada en l'assessorament en gestió de patrimonis, fons d'inversió i fons de pensions. A més, és assessor de capçalera d'algunes de les principals multinacionals espanyoles en gestió i cobertures del risc de tipus d'interès i de canvi. És coautor d'una desena de llibres d'economia i de més de 30 articles sobre política monetària, mercats financers i finances empresarials. És professor dels més prestigiosos centres de postgrau en finances espanyols en matèries com gestió de carteres, mercats financers i economia internacional. Col·labora habitualment en els mitjans de comunicació especialitzats.

Date: 7 febrer, 2018

Available Spaces: Unlimited