Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Implementació de la Directiva IORP II

El 14 de desembre de 2016 el Parlament Europeu i el Consell van aprovar la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d'ocupació (FPE), també coneguda com a Directiva IORP II, que té com a referència Solvència II.

En relació al marc normatiu europeu anterior, IORP I, els canvis més destacables es troben en el nou segon pilar de Governança, que introdueix el desenvolupament d'un complet sistema de bon govern per als FPE i en el tercer pilar, promovent la transparència informativa mitjançant un nou règim d'informació per a partícips i beneficiaris, que a més incorpora informació prospectiva sobre les prestacions de jubilació.

La Directiva IORP II ha de ser transposada als ordenaments jurídics nacionals dels estats membres de la UE abans del 13 de gener de el 2019.

Per tal de dur a terme aquesta transposició de la IORP II a l'ordenament jurídic espanyol cal tenir molt presents les característiques actuals del nostre sistema de plans de pensions d'ocupació.

En aquest sentit cal recordar que davant la falta de personalitat jurídica dels plans i fons de pensions i la complexitat del seu funcionament, les Comissions de Control respectives tenen un paper fonamental com a màxim òrgan de govern de Plans i Fons de Pensions, assumint la supervisió tant del compliment de les especificacions del Pla com de les funcions que tenen encomanades les Entitats Gestora i Dipositària del Fons, les Companyies d'Assegurances que asseguren prestacions del Pla i els Actuaris que intervenen en la valoració i revisió del Pla de Pensions. D'altra banda, les entitats gestores són clau en el desenvolupament dels plans de pensions d'ocupació, pel que fa a la seva gestió i administració sota les directrius bàsiques establertes per les Comissions de Control.

Ambdues, Comissions de Control i entitats gestores, entre d'altres, han de conèixer en profunditat els canvis que comporta IORP II, per la qual cosa l'assistència a la Jornada té el màxim interès.

CPD:

El curs computarà 4 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

INSCRIPCIÓ:

Membres Titulars del Col·legi d'Actuaris de Catalunya i treballadors de Membres Protectors del Col·legi d'Actuaris de Catalunya: 250 euros (+ IVA). Resta Assistents: 375 euros (+ IVA).

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

Date: 29 novembre, 2018

Available Spaces: Unlimited

Quantitative methods for ERM

Ens complau presentar-vos el seminari "MÒDUL 0: QUANTITATIVE METHODS FOR ERM. BRIDGING AND REFRESHER COURSE”que portarà a terme l'European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona els dies 10 i 11 de desembre de 2018, en col·laboració amb el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

El seminari, de 1.5 dies de durada, té un doble objectiu:

  • D'una banda, és un curs d'introducció dissenyat per preparar els actuaris amb una base més qualitativa, necessària per a les posteriors parts quantitatives de la formació CERA.
  • D'altra banda, és un curs d'actualització independent, per actuaris que volen millorar les seves habilitats quantitatives en els camps de gestió de riscos empresarials (ERM) i matemàtica financera.

Per tant, el seminari està obert a totes les persones que estiguin interessades a aprofundir les seves habilitats quantitatives en els camps de la gestió de riscos empresarials (ERM) i les matemàtiques financeres. 

El seminari s'impartirà en anglès i computarà 11 hores a l'efecte del CPD del CAC (programa de formació continuada).

En aquests documents trobareu tota la informació necessària referent al seminari. (Català i Espanyol)

Les inscripcions es realitzaran directament a través de la pàgina web de l'EAA www.actuarial-academy.com

La tarifa d'inscripció anticipada és de € 790,00 més el 21% d'IVA, i és vàlida fins al 10 d'octubre de 2018.  A partir d'aquesta data, la tarifa serà de € 970,00 més el 21% d'IVA.

Per a qualsevol dubte sobre el seminari es poden adreçar al Col·legi d’Actuaris de Catalunya, a l’atenció del Sr. Joaquim Celma (jcelma@actuaris.org), gerent del CAC.

Date: 10 desembre, 2018

Foundations and Quantitative Methods of ERM

Us presentem el nou seminari "MÒDUL A: FOUNDATIONS AND QUANTITATIVE METHODS OF
ERM” que portarà a terme l'European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona entre els dies 18 i 21 de febrer de 2019, en col·laboració amb el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

El seminari permetrà als actuaris ampliar els seus coneixements sobre la modelització actuarial i financera quantitativa moderna, que formen part essencial del programa de estudis CERA.

Al seminari es tracta l’ERM des d’un punt de vista més qualitatiu.

El seminari consta de sessions teòriques i d’exercicis pràctics, element clau de la preparació per l’examen de l’acreditació CERA.

El seminari s'impartirà en anglès i computarà 27 hores a l'efecte del CPD del CAC (programa de formació continuada).

En aquests documents trobareu tota la informació necessària referent al seminari. (Català i Espanyol)

Les inscripcions es realitzaran directament a través de la pàgina web de l'EAA www.actuarial-academy.com

La tarifa d'inscripció anticipada és de € 1.610 més el 21% d'IVA.

Per a qualsevol dubte sobre el seminari es poden adreçar al Col·legi d’Actuaris de Catalunya, a l’atenció del Sr. Joaquim Celma (jcelma@actuaris.org), gerent del CAC.

Date: 18 febrer, 2019