Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs SAS: Fonaments i Tarificació

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Els presentem el curs de formació SAS Enterprise Guide: Fonaments i Tarificació, de 24 hores de durada, que es farà els dies 17, 18, 19 i 20 de setembre de el 2019.

El curs és fruit de l'Acord de Col·laboració subscrit l'any 2018 entre SAS i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), que permet oferir formació en les solucions analítiques i estadístiques de SAS a actuaris i no actuaris, amb unes tarifes un 20% inferiors a les tarifes de cursos públics de SAS.

Els cursos seran impartits per experts professors de SAS, a les seves instal·lacions de Formació a Barcelona.

El Programa permet:

 • Accedir a tota la potència de SAS a través d'un entorn gràfic point-and-click, multitud d'assistents i escriure o optimitzar codi SAS en aquest entorn.
 • Analitzar i interpretar estadísticament les dades per a la presa de decisions basada en l'anàlisi d'informació.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

 • El curs va dirigit a usuaris que no tenen experiència en programació SAS però necessiten accedir, gestionar i sumaritzar dades de diferents fonts i presentar resultats en informes i gràfics.
 • Se centra en l'ús de les tasques basades en menús en SAS Enterprise Guide, la interfície point-and-click en SAS i en crear queries i informes.
 • No s'inclou escriptura de codi SAS o conceptes estadístics.
 • Permetrà conèixer les capacitats de SAS per dur a terme una tarifació multivariant basada en models GLM (Models Lineals Generalitzats) per a la indústria asseguradora de no-vida, amb exemples pràctics.

3.- PROGRAMA.

 • Introducció a SAS Enterprise Guide ® I
 • Introducció a SAS Enterprise Guide ® II
 • Introducció a la pràctica de tarifació de primes en assegurances NO-VIDA.
 • Elaboració d'un pla de treball o projecte de tarifació
 • Modelització predictiva: Distribucions de Risc principals
 • Càlcul de tarifes amb GLM
 • Modificacions sobre el model lineal
 • Aplicacions de GLM amb SAS
 • Presa de decisions asseguradores basades en l'anàlisi de dades (reassegurances, franquícies, límits, capes, coassegurança, etc.)
 • Avaluació de models i posada en producció
 • Aplicacions amb SAS de càlcul de Valors extrems i Variacions

Requisits:
Aquest curs està dissenyat per a usuaris sense experiència en programació o coneixements de SAS. Abans d'assistir a aquest curs hauria de tenir coneixements de Windows, Microsoft Office i de programes de fulls de càlcul.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
1.200 1.750

El preu inclou l'assistència al curs i pausa cafè.

Forma de pagament: transferència bancària a Col·legi d'Actuaris de Catalunya: IBAN ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

INFORMACIÓ GENERAL.

Lloc de celebració: Aules de formació de SAS a Barcelona - C / Josep Pla, 2 - Torres Diagonal Litoral -Edifici B3; Pl. 5 (08019 Barcelona).

Data: 17, 18, 19 i 20 de setembre de 2019

Horari: de 9:30h a 15:30h

5.- CPD.

El curs computarà 24 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Date: 17 Setembre, 2019

Available Spaces: 12

Cursos de Programació en R

Us presentem el nou programa de cursos de PROGRAMACIÓ EN R, que farem a partir del 13 de març del 2019.

Avui en dia tenir coneixements de programació en R és un gran avantatge per als actuaris i altres professionals que treballen amb la gestió de dades, ja que permet fer-ho d’una manera més àgil, senzilla i ràpida.

El Programa és molt complert. Consta de 4 cursos, que es poden fer en la seva totalitat o separadament:

 • Curs 1: Introducció a R. INSCRIPCIÓ TANCADA
 • Curs 2: Tractament de dades i de bases de dades. INSCRIPCIÓ TANCADA
 • Curs 3: Gràfics. INSCRIPCIÓ TANCADA
 • Curs 4: Models Predictius.

El Programa va adreçat a totes les persones, actuaris i no actuaris, que treballen en un entorn assegurador, companyies i consultores, que han de tractar dades i bases de dades i que volen conèixer en profunditat les possibilitats de la programació en R.

El professor del Programa serà el Sr. Francesc Vallvé, actuari, amb una gran experiència professional en consultores i asseguradores, i que ha liderant des de fa temps molts projectes en entorns de programació en R.

PROGRAMA

El Programa és MODULAR. Pot seguir-se en la seva totalitat (els 4 cursos) o per cursos concrets, en funció de l'interès de cada alumne.

CURS 1: INTRODUCCIÓ A R (2a edició) INSCRIPCIÓ TANCADA

CURS 2: TRACTAMENT DE DADES I BASES DE DADES INSCRIPCIÓ TANCADA

CURS 3: GRÀFICS INSCRIPCIÓ TANCADA

CURS 4: MODELS PREDICTIUS

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

DATES I MATRÍCULES

Horari: de 9 a 18 hores.

(IVA el 21% NO INCLÒS) (Coffe break i dinar inclòs en el preu)

CURSOS DATES Membres titulars i treballadors de Membres Protectors  Estudiants i actuaris en situació d'atur  

 

Altres

CURS 1.

INTRODUCCIÓ A R

INSCRIPCIÓ TANCADA

13, 14 i 15 de març 800 400 1.200
CURS 2.

TRACTAMENT DE DADES I DE BASES DE DADES

INSCRIPCIÓ TANCADA

25 i 26 d'abril 550 275 825
CURS 3.

GRÀFICS

INSCRIPCIÓ TANCADA

 

6 i 7 de juny

 

550 275  

825

 

CURS 4.-

MODELS PREDICTIUS

 

19 i 20 de setembre 550 275 825
TOTAL PROGRAMA 2.450 1.225 3.675

INSCRIPCIONS 

A través de actuaris@actuaris.org

L'ALUMNE HAURÀ PORTAR EL SEU ORDINADOR PORTÀTIL

LLOC DE CELEBRACIÓ

FIATC ASSEGURANCES

Av. Diagonal 648, 5a planta

08017 - Barcelona

CPD

Els cursos computen amb un total de 36 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 19 Setembre, 2019

Curs Comptabilitat Assegurances: NIIF9 i NIIF17

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS.

Li presentem el curs Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17, que es durà a terme els dies 14 i 15 de octubre de 2019, en col·laboració amb Mazars i Deloitte.

El curs, de 2 sessions i 7,5 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l'any 2022, I que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que les mateixes tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

3.- PROGRAMA.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 9

Dia: 14 d'octubre de 2019, de 16:00h a 18:30h (2,5 h)

 • A càrrec del Sr. Miguel Ángel Merino i del Sr. Jaime Zaro, de MAZARS.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma
  • Situació reguladora
  • Classificació i mesura d'Instruments Financers
   • Instruments a valor raonable
   • Instruments a cost amortitzat
  • Deteriorament
  • Enfocament pèrdua incorreguda vs enfocament pèrdua esperada
  • Derivats i cobertures
  • Visió General dels instruments derivats per a cobertura
  • Transició
  • Desglossaments
3.2.- SEGONA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17.

Dia: 15 de octubre de 2019, de 9:00h a 14:00h (5h)

 • A càrrec del Sr. Álvaro Quintana i del Sr. Mario Martínez, de DELOITTE.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma.
  • Situació reguladora actual
  • Consideracions inicials
   • Anàlisi de contractes
    • Definició dels contractes.
    • Segregació dels contractes.
    • Nivell d'agrupació.
    • Límits dels contractes.
    • Classificació dels contractes.
   • Separació de components no asseguradors
  • Mètodes de valoració
   • Building Block Approach
    • Fluxos d'efectiu de compliment
     • Millor estimació de fluxos futurs
     • Ajust de risc
     • Taxa de descompte
    • Marge de servei contractual
   • Premium Allocation Approach
   • Variable Fee Approach
  • Mecanisme OCI
  • Tractament de la reassegurança
  • Transició
  • Desglossaments

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 375

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Foment Formació - Av. Francesc Cambó, 10 - AULA 27 - Barcelona 08003

Dates: 

  • 14 d'octubre de 2019, de 16 a 18,30 hores.
  •  15 de octubre de 2019, de 9 a 14 hores.

5.- CPD.

El curs computarà 7,5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Date: 14 Octubre, 2019

Available Spaces: 25