Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Presentació de l'estudi sistema de pensions britànic Automatic Enrolment: un model a seguir?

Data:  5 de març de 2020, a les 18 hores.

 

PRESENTACIÓ

Des de l'any 2012 els empresaris britànics estan obligats a inscriure automàticament a tots els seus treballadors que compleixin amb unes condicions mínimes determinades, en algun tipus de pla o instrument qualificat a l'efecte. Aquest mecanisme, que s'anomena Automatic Enrolment (AE), suposa un sistema de previsió social empresarial complementària, obligatori per a l'empresari i voluntari per al treballador.

El sistema ha tingut un notable èxit. A finals de l'any 2017 el 99% de les grans empreses, el 97% de les mitjanes empreses i el 84% de les petites empreses, havien inscrit als seus treballadors. Des de 2012 més de 10 milions de treballadors han estat inscrits automàticament, dels quals un 91% s'ha mantingut en el sistema. Al tancament del 2018 18,7 milions de treballadors britànics (87% el total de treballadors elegibles) eren partícips d'algun sistema de previsió social empresarial.

El sistema Automatic Enrolment (AE) pot ser un model per al nostre país, on la previsió social complementària manca del desenvolupament que hauria de tenir, per la qual cosa pensem és del màxim interès conèixer l'experiència del model britànic.

En la conferència es presentarà l'informe Automatic Enrolment (AE), elaborat per a UNESPA pel Sr. Fernando Martínez-Cue.

 

CRÈDITS

La conferència computarà 2 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada al Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori Zurich, Via Augusta, 200, de Barcelona.

 

PROGRAMA

18:00h  Benvinguda i presentació de la conferència, a càrrec de la Sra. Clara Armengol, Directora de Sostenibilitat a Bansabadell Assegurances, i membre de la Junta de CAC.

18:05h  Aspectes fonamentals de l'informe Automatic Enrolment (AE), a càrrec del Sr. Carlos Esquivias, Responsable de la Comissió de Vida i Pensions, d'Unespa.

18:20h  Presentació de l'informe a càrrec de l'autor, Sr. Fernando Martínez-Cue, Soci Director de Martínez-Cue & Asociados.

19:45h  Torn obert de paraules.

20:00h  Final de la conferència.

Date: 5 Març, 2020

Available Spaces: Unlimited

Curs Aplicacions pràctiques de la NIIF 17 (tercera edició)

Dates:   24 i 25 de març de 2020, de 9 a 14 hores..

OBJECTIUS DEL CURS

El curs, de 2 dies (10 hores) de durada, aborda els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d'assegurances, que van ser publicats al maig de 2017 i l'entrada en vigor, en principi, està prevista per 2022, i que tenen impactes importants en diferents àmbits, com:

  • Dades: Els nous principis implicaran una major granularitat de càlcul que exigirà un major control i govern de qualitat de dades, i l'adaptació de sortides de motors.
  • Tecnologia: Els repositoris i motors de càlcul han de ser adaptats i incorporar nous components per als nous càlculs i requeriments.
  • Negoci: La gestió del negoci es veurà impactada en la mesura que es relaciona amb les provisions tècniques (tarificació, llançament de productes, etc.)
  • Govern i Processos: El procés comptable actual haurà de ser revisat i adaptat a la nova realitzada, amb l'aparició de noves tasques i intervinents.

En el curs es tractaran:

  • Els fonaments dels nous estàndards NIIF17.
  • Les principals novetats derivades de NIIF17
  • Les metodologies per a la valoració de contractes.
  • Exemples pràctics de valoració de diferents productes.

A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els hi permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d’àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

 

CRÈDITS

El curs computarà 10 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada al Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

MATRÍCULA

Membres Titulars del Col·legi i Treballadors de Membres Protectors:   350 euros (+iva).

Membres Titulars en atur i estudiants: 175 euros (+iva).

Altres Assistentes: 525 euros (+iva).

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Sala de Formació, en Fiatc Tarradellas, Av. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta - 08029.

 

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ.- ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17

  • Dia: 24 de març de 2020, de 9:00h a 14:00h

SEGONA SESSIÓ.- METODOLOGIES i EXEMPLES PRÀCTICS

  • Dia: 25 de març de 2020, de 9:00h a 14:00h.

PROGRAMA EN CATALÀ

PROGRAMA EN CASTELLANO

Date: 24 Març, 2020

Available Spaces: Unlimited