Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Provisió d'Assegurances de Vida: Metodologies de càlcul

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Els presentem el curs PROVISIÓ D'ASSEGURANCES DE VIDA: METODOLOGIES DE CÀLCUL.

El curs, de 8 hores de durada, es durà a terme el dia 3 de juny de 2019, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, amb la col·laboració de Milliman.

Les entitats que operen en el ram de Vida tenen la necessitat de realitzar tres tipus diferents de càlculs per a la provisió d'assegurances de vida (PSV).

Cadascun d’ells té una finalitat concreta:

 • Metodologia 1: Per a la gestió diària de les pòlisses, els càlculs de rescats o participació en beneficis, per exemple, utilitzen la provisió matemàtica tècnica.
 • Metodologia 2: Per determinar les provisions que han de figurar en el balanç comptable de l'entitat, es calculen les provisions matemàtiques comptables.
 • Metodologia 3: Finalment, per a la determinació del balanç econòmic, dins de l'entorn de Solvència II, es calcula la provisió d'assegurances de vida "Best Estimate".

És bàsic tenir una visió integral d'aquests càlculs, ja que, encara que es basen en un important conjunt de dades comunes, també incorporen altres més específics que donen lloc al fet que les valoracions siguin diferents.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall les diferents metodologies que han d'utilitzar (o valorar la seva utilització) les entitats asseguradores per al càlcul de la provisió d'assegurances de vida.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- PROGRAMA.

Dia: 3 de juny de 2019, de 9:00h a 18:00h

 • A càrrec del Sr. PIERO BACIGALUPO, actuari i consultor, Manager de Milliman Espanya.
 • CONTINGUT

Introducció

Provisió Matemàtica Comptable Actual:

 • Principis & Legislació rellevant.
 • Components & Descompte.
 • Metodologia de càlcul de la provisió matemàtica tècnica.
 • Sobredotacions de provisió.
 • Exemples pràctics.

Provisió Tècnica de Solvència II:

 • Principis & Legislació rellevant.
 • Components & Hipòtesi Best Estimate.
 • Metodologia de càlcul.
 • Exemples pràctics.
 • Diferències amb la provisió matemàtica comptable actual.

Passiu IFRS17:

 • Principis & Legislació rellevant.
 • Metodologies de càlcul: BBA vs. PAA vs VFA.
 • Components & Hipòtesi.
 • Exemples pràctics.
 • Impacte en comptabilitat local actual.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 375

El preu inclou l'assistència al curs, cafè i dinar.

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori de ZURICH, Via Augusta, 200, de Barcelona.

Data: 3 de juny de 2019

horari: de 9:00h a 18:00h

5.- CPD.

El curs computarà 8 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

 

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Date: 3 Juny, 2019

Available Spaces: Unlimited

Cursos de Programació en R

Us presentem el nou programa de cursos de PROGRAMACIÓ EN R, que farem a partir del 13 de març del 2019.

Avui en dia tenir coneixements de programació en R és un gran avantatge per als actuaris i altres professionals que treballen amb la gestió de dades, ja que permet fer-ho d’una manera més àgil, senzilla i ràpida.

El Programa és molt complert. Consta de 4 cursos, que es poden fer en la seva totalitat o separadament:

 • Curs 1: Introducció a R. INSCRIPCIÓ TANCADA
 • Curs 2: Tractament de dades i de bases de dades. INSCRIPCIÓ TANCADA
 • Curs 3: Gràfics.
 • Curs 4: Models Predictius.

El Programa va adreçat a totes les persones, actuaris i no actuaris, que treballen en un entorn assegurador, companyies i consultores, que han de tractar dades i bases de dades i que volen conèixer en profunditat les possibilitats de la programació en R.

El professor del Programa serà el Sr. Francesc Vallvé, actuari, amb una gran experiència professional en consultores i asseguradores, i que ha liderant des de fa temps molts projectes en entorns de programació en R.

PROGRAMA

El Programa és MODULAR. Pot seguir-se en la seva totalitat (els 4 cursos) o per cursos concrets, en funció de l'interès de cada alumne.

CURS 1: INTRODUCCIÓ A R (2a edició) INSCRIPCIÓ TANCADA

CURS 2: TRACTAMENT DE DADES I BASES DE DADES INSCRIPCIÓ TANCADA

CURS 3: GRÀFICS

CURS 4: MODELS PREDICTIUS

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

DATES I MATRÍCULES

Horari: de 9 a 18 hores.

(IVA el 21% NO INCLÒS) (Coffe break i dinar inclòs en el preu)

CURSOS DATES Membres titulars i treballadors de Membres Protectors  Estudiants i actuaris en situació d'atur  

 

Altres

CURS 1.

INTRODUCCIÓ A R

INSCRIPCIÓ TANCADA

13, 14 i 15 de març 800 400 1.200
CURS 2.

TRACTAMENT DE DADES I DE BASES DE DADES

INSCRIPCIÓ TANCADA

25 i 26 d'abril 550 275 825
CURS 3.

GRÀFICS

 

6 i 7 de juny

 

550 275  

825

 

CURS 4.-

MODELS PREDICTIUS

 

19 i 20 de setembre 550 275 825
TOTAL PROGRAMA 2.450 1.225 3.675

INSCRIPCIONS 

A través de actuaris@actuaris.org

L'ALUMNE HAURÀ PORTAR EL SEU ORDINADOR PORTÀTIL

LLOC DE CELEBRACIÓ

FIATC ASSEGURANCES

Av. Diagonal 648, 5a planta

08017 - Barcelona

CPD

Els cursos computen amb un total de 36 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 6 Juny, 2019

Curs Gestió d'Actius i Passius (ALM)

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Els presentem el curs GESTIÓ D'ACTIUS I PASSIUS (ALM) A ENTITATS ASSEGURADORES.

El curs, de 5 hores de durada, es durà a terme el dia 19 de juny de 2019, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, amb la col·laboració de Serfiex.

A causa de l'entorn de tipus d'interès baixos en què ens trobem, perllongat durant un llarg període de temps, una de les principals preocupacions de les companyies d'assegurances és realitzar una adequada gestió ALM que permeti minimitzar l'impacte en el càlcul de la provisió matemàtica sota criteris comptables i en el descompte dels fluxos de passius BEL, que afecten a l'import de l'excedent financer sota Solvència II (Matching Adjustment), a més de les futures implicacions derivades de la posada en marxa de la norma comptable IFRS 17.

L'Objectiu del curs és el d'oferir als seus assistents una visió general a través d'exemples pràctics de la Gestió ALM òptima en les entitats asseguradores, des del punt de vista del departament d'Inversions i del departament Actuarial.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats a conèixer amb detall la gestió ALM, des d'una visió tècnica (actuarial) i des d'una visió financera, així com els impactes de la nova norma comptable NIIF17.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- PROGRAMA.

Dia 19 de juny de 2019, de 9:00h a 14:00h

 • Rafael García, Conseller Delegat, de Serfiex.
 • Jordi Pagès, Director de l'Àrea Actuarial, de Serfiex.
 • Enrique Abuín, Director de l'Àrea Financera, de Serfiex.

En el Curs es tractaran amb detall els punts següents:

 • Modelització dels productes de passiu.
 • Tipologia d'instruments financers i el seu funcionament.
 • Revisió de les metodologies de càlcul de la provisió matemàtica sota criteris del ROSSP i quins són els passos per fer els càlculs correctament.
 • Revisió de les alternatives de descompte i les seves metodologies de càlcul sota criteris de Solvència II per als fluxos de passiu: corba EIOPA, Volatility Adjustment i Matching Adjustment.
 • Implicacions per IFRS 17

Es tracta d'un Curs eminentment pràctic, basat en exemples en EXCEL en el qual es proporcionarà material específic de seguiment.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 375

El preu inclou l'assistència al curs i pausa cafè.

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Foment Formació - Av. Francesc Cambó, 10 - AULA 27 - Barcelona 08003

Data: 19 juny 2019
Horari: de 9:00h a 14:00h

5.- CPD.

El curs computarà 5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

 

Date: 19 Juny, 2019

Available Spaces: Unlimited

Conferència La Protecció de dades en les entitats asseguradores

La Protecció de Dades en les Entitats Asseguradores

a càrrec de

Sr. Albert Agustinoy Guilayn 

Advocat, soci de Cuatrecasas

i

Sr. Jorge Monclús Ruíz

Advocat, associat sènior de Cuatrecasas

 

La Conferència tindrà lloc el 27 de juny de 2019, a les 18:00 hores, a les oficines de

Cuatrecasas, Av. Diagonal 191, Barcelona 08018

Inscripció gratuïta

 

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)  i la recentment aprovada Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals han definit el marc que qualsevol empresa i entitat ha de respectar pel que fa a l’àmbit de la privacitat. Després d’un temps d’aplicació d’ambdues normes, encara es persegueix una aplicació uniforme i coherent del dret de protecció de dades dins el territori de la Unió Europea, havent obligat a tot tipus d’empreses a revisar els seus procediments i documents legals per a la recollida i el tractament de les dades.

És en aquest context, que és important familiaritzar-se amb els criteris que les autoritats comunitàries i nacionals han vingut desenvolupant respecte d’aquest nou marc regulador, per tal de comprendre’l i assegurar el seu adient compliment donada la creixent importància d’aquesta sensible qüestió.

En aquesta sessió analitzarem les principals novetats i obligacions que recullen aquestes normes, amb un estudi detallat dins l´àmbit del sector de les entitats asseguradores.

 

Cuatrecasas

Cuatrecasas és un dels despatxos jurídics capdavanters a la Península Ibèrica i està especialitzat en les diferents àrees del dret d'empresa.

El seu equip especialitzat en Assegurances i Previsió Social té una àmplia experiència en l'assessorament institucional, jurídic i fiscal, corresponent a entitats asseguradores, gestores de fons de pensions i mediadors d'assegurances, així com en l'assessorament relatiu als productes que aquelles entitats ofereixen en el mercat.

 

CPD:

El curs computarà 1,5 hores als efectes del Programa de Formació Continua (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 27 Juny, 2019

Available Spaces: Unlimited

Curs Visual Basic i Macros en Excel

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Els presentem el curs de PROGRAMACIÓ DE VISUAL BASIC I MACROS EN EXCEL.

El curs, de 12 hores de durada, es durà a terme els dies 1, 2, 3 i 4 de juliol de 2019, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

El llenguatge de programació Visual Basic és un dels més utilitzats pels actuaris a tot el món. Utilitzat tant per a la creació de processos de càlcul com per a l'automatització de tasques mitjançant macros, VBA (Visual Basic per Aplicacions) es converteix en una excel·lent eina de productivitat professional que tot actuari hauria de conèixer.

2.- OBJECTIUS DEL CURS.

L'objectiu del curs és oferir els coneixements necessaris de Visual Basic perquè els alumnes tinguin les habilitats necessàries per a: Realitzar, mitjançant programació, tots aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que hagin de dur a terme, fent servir, si fos necessari, l'accés a dades externes com SQL Server o Access.

També ofereix el coneixement necessari per a la creació de macros amb les que podran automatitzar determinats processos ofimàtics, incrementant la seva productivitat.

El curs, que es desenvoluparà totalment sobre Excel, mostrarà els millors hàbits de programació en VBA per tal d'obtenir codi Visual Basic que sigui reutilitzable en altres sistemes.

El curs parteix d'un nivell bàsic de coneixement i, mitjançant la realització d'exemples, porta l'alumne a un nivell avançat en la programació de Visual Basic.

3.- PROGRAMA.

LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ PER A APLICACIONS (VBA)

 • L'editor de Visual Basic.
 • Variables, matrius i arrays.
 • Mòduls i funcions.
 • Sentències de flux: "IF / END IF", "FOR / NEXT", "DO / LOOP", "WHILE / WEND" i "SELECT / CASE".

OBJECTES D'EXCEL

 • OBJECTES: Application, WorkBook, worksheet i Range.
 • CONTROLS: textbox, ComboBox i ListBox.
 • ESDEVENIMENTS: Click, KeyPress, KeyUp, KeyDown i Change.

PROGRAMACIÓ

 • Com abordar un problema.
 • Connexions amb Bases de dades mitjançant ADO i ODBC.
 • Tècniques de depuració.
 • Alguns errors comuns.

EXEMPLES

 • Treballar (llegir, gravar o modificar) dades obtingudes des d'Access, en Excel utilització tecnologia ADO i ODBC. Atès que la comunicació amb l'origen de dades es realitza per mitjà de llenguatges SQL es donaran exemples específics.
 • Simulació, mitjançant Montecarlo, del preu d'un actiu financer seguint el model Black-Scholes.
 • Distribució de les pòlisses d'automòbils entre les seves categories de Bonus-Malus mitjançant cadenes de Markov.
 • Càlcul de la provisió de sinistres mitjançant Chain Ladder programant una funció matricial.
 • Càlcul de "Best Estimates" en el ram de vida.
 • Macros: Com omplir un document Word des d'Excel i com traspassar dades concretes de diversos fulls Excel en un sol full automàticament o al revés.
 • Macros: Com enviar un correu des de Excel utilitzant Outlook i com conèixer els vincles externs d'un full Excel

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
360 180 540

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Mutual Mèdica (Via Laietana, 31, 08003 - Barcelona)

Data: 1,2,3 i 4 de juliol de 2019
Horari: de 17:00h a 20:00h

5.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

Per dur a terme el curs es requereixen coneixements genèrics d'Excel i de lògica de programació.

L'ALUMNE HAURÀ DE PORTAR EL SEU ORDINADOR PORTÀTIL.

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Date: 1 Juliol, 2019

Available Spaces: Unlimited