Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

La NIIF 17 i els seus efectes en la comptabilització de les operacions d'assegurances

PRESENTACIÓ:

Al maig de 2017 l'IASB va publicar la NIIF17 (Norma Internacional d'Informació Financera 17), que regula la nova forma de comptabilitzar els contractes d'assegurances.

La NIIF17 entrarà en vigor l'any 2021, tot i que les empreses podran aplicar-la anticipadament.

La NIIF17 substitueix la NIIF4, introduïda l'any 2004, que va permetre que cada país seguís utilitzant normes de comptabilitat pròpies, dificultant la comparabilitat entre entitats de diferents països.

La nova norma comptable internacional de contractes d'assegurances NIIF17, suposarà un repte per al sector assegurador espanyol. La NIIF17 introdueix un nou enfocament que aborda certes inconsistències de NIIF4 (la manca d'actualització de les hipòtesis a mercat, la consideració de la rendibilitat dels actius com a taxa de descompte, l'opacitat de l'evolució dels passius per contractes d'assegurances, entre altres). També introdueix nous conceptes, com el marge de servei contractual o el benefici futur d'una pòlissa.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

A la Jornada abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF17.

Mario Ayuso, de VidaCaixa, ens donarà la seva visió de la NIIF17 i de les principals dificultats per a la seva implementació en les entitats asseguradores.

Álvaro Quintana, de Deloitte, ens parlarà dels aspectes més rellevants pendents de desenvolupament i concreció a la norma, així com els reptes que es presenten des d'un punt de vista d'auditoria de comptes un cop la norma entri en vigor.

Felipe Gómez, de Willis Towers Watson, explicarà els principals aspectes actuarials dels càlculs de la NIIF 17. En particular, descriurà els diferents enfocaments permesos per calcular les provisions tècniques i els possibles impactes que els mateixos tindrien en el balanç i en el compte PiG de cada tipus de negoci.

Alejandro Casanueva, Responsable Tècnic d'Economia i Finances d’Unespa, ens parlarà del calendari i pròxims passos en relació amb la NIIF17, del que s'espera en l'adopció de la norma, tant a nivell comunitari, com a nivell local, i comentarà algunes reflexions, incerteses i dificultats que trobem en la mateixa.

La coordinació de la Jornada anirà a càrrec de Joaquín Celma, gerent del Col·legi d’Actuaris de Catalunya

HORARIO

09:30h – 09:35h  Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Joaquín Celma, gerent del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

09:35h – 10:15h   Principals reptes en la implementació de la norma per a les entitats asseguradores, a càrrec del Sr. Mario Ayuso, de Vidacaixa.

10:15h – 10:45h  Pausa per cafè.

10:45h – 11:30h  Reptes de la normativa des del punt de vista de l'auditor, a càrrec del Sr. Álvaro Quintana, de Deloitte.

11:30h – 12:15h  Diferents enfocaments permesos per al càlcul de les provisions tècniques i els seus impactes en balanç i compte PiG, a càrrec del Sr. Felipe Gómez, de Willis Towers Watson.

12:15h – 13:00h Calendari i propers passos en la implementació de la NIIF17, a càrrec del Sr. Alejandro Casanueva, d’Unespa.

13:00h – 13:30h  Torn obert de preguntes, a càrrec dels assistents.

13:30h -  Cloenda de la Jornada.

Membres Titulars del Col·legi d’Actuaris de Catalunya i treballadors de Membres Protectors del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 150 euros (+IVA).

Altres Assistents: 300 euros (+IVA).

Date: 30 novembre, 2017

Available Spaces: Unlimited

El nou Reglament General de Protecció de Dades dins l'àmbit de les assegurances

La Junta de Govern es complau a convidar-vos a la Conferència sobre

El nou Reglament General de Protecció de Dades dins l’àmbit de les assegurances

a càrrec de

Sr. Albert Agustinoy Guilayn 

Advocat, soci de Cuatrecasas

i

Sr. Jorge Monclús Ruíz

Advocat, associat sènior de Cuatrecasas

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és la norma més rellevant adoptada en els darrers anys dins l’àmbit de la protecció de dades i la privacitat. El seu principal objectiu és l’aplicació uniforme i coherent del dret de protecció de dades dins el territori de la Unió Europea i unificarà en gran mesura el marc legal que actualment aplica en aquest àmbit, obligant a tot tipus d’empreses a revisar els seus procediments i documents legals per a la recollida i el tractament de les dades.
Les empreses han de completar la seva transició cap a aquest nou sistema fins el 25 de maig del 2018. És en aquest context, que és important familiaritzar-se quan abans amb aquest nou marc regulatori, per tal de comprendre’l i assegurar el seu adient compliment quan entri plenament en vigor.
Durant aquesta sessió analitzarem les principals novetats i obligacions que recull el RGPD, amb un estudi detallat dins l'àmbit del sector de les assegurances.

Cuatrecasas
Cuatrecasas és un dels despatxos jurídics capdavanters a la Península Ibèrica i està especialitzat en les diferents àrees del dret d'empresa.
El seu equip especialitzat en Assegurances i Previsió Social té una àmplia experiència en l'assessorament institucional, jurídic i fiscal, corresponent a entitats asseguradores, gestores de fons de pensions i mediadors d'assegurances, així com en l'assessorament relatiu als productes que aquelles entitats ofereixen en el mercat.

Date: 14 desembre, 2017

Available Spaces: 49