Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs d'Introducció a Solvència II

Li presentem la vuitena (8ª) edició del curs “Introducció a Solvència II”.

El curs, de 12 hores de durada, tracta els aspectes fonamentals de la Llei 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR) i del seu Reglament (ROSSEAR), aprovat pel Reial Decret 1060/2015, que han entrat en vigor l’1 de gener de 2016, i que han comportat canvis radicals en la gestió de les entitats asseguradores, en totes les àrees:

 • En l’àrea comercial i de màrqueting, ja que en el disseny dels productes s’haurà de tenir en compte el capital de solvència assignat i el seu cost, necessari per avaluar la seva rendibilitat.
 • En l’àrea tècnica, ja que introdueix canvis molt importants en el càlcul de les provisions tècniques i en el capital de solvència.
 • En l’àrea de sistemes d’informació, ja que la qualitat de la informació resulta determinant per a la valoració de les provisions i del capital econòmic “market value”.
 • En l’àrea financera, amb la introducció del concepte del “balanç econòmic”, com a diferència del valor de mercat de l’actiu i del passiu.
 • En l’àrea de control de riscos, que passa a ser l’eix central de la gestió de les entitats asseguradores.
 • En l’àrea d’administració, on introdueix importants canvis en matèria de “reporting” a la DGSFP i al mercat.

En el curs es tractaran:

 • Els fonaments de Solvència II i de la gestió de riscos.
 • Les metodologies per a la quantificació dels requeriments de capital.
 • El càlcul de les provisions tècniques sota criteris de Solvència II.
 • Les novetats en matèria de sistema de govern de les entitats asseguradores, gestió de l’ORSA, funció actuarial i auditoria interna.
 • Els requeriments d’informació externa.

El curs va dirigit a tot professional del sector assegurador interessat en conèixer amb detall els fonaments de la nova normativa Solvència II i els impactes que la mateixa té en la gestió de les entitats asseguradores. Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per a facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els hi permetia obtenir del mercat un alt reconeixement professional.
El total d’assistents en les edicions anteriors dels cursos de Solvència II que hem impartit ha estat de 191 professionals, i en un percentatge molt alt, estan involucrats en projectes de Solvència II, en les seves respectives entitats.

El curs serà impartit per professionals d’àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

PROGRAMA

 • MÒDUL 1 FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II. LA GESTIÓ DE RISCOS (PILAR II)
 • MÒDUL 2 PROVISIONS TÈCNIQUES (RESERVING)
 • MÒDUL 3 LA QUANTIFICACIÓ DELS RISCOS: FÒRMULA ESTÀNDARD I MODELS INTERNS (PILAR I)
 • MÒDUL 4 SISTEMA DE GOVERN: GESTIÓ DE L’ORSA, FUNCIÓ ACTUARIAL I AUDITORIA INTERNA
 • MÒDUL 5 LA INFORMACIÓ EXTERNA (PILAR III)

 

VEURE EL PROGRAMA DETALLAT

 

INFORMACIÓ GENERAL
Lloc de celebració:  Sala Fiatc Tarradellas - Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta - 08029
Horari: de 17:30h a 20:30h
Dates: 9, 11, 16 i 18 d’abril de 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors   360€ (+IVA)
Membres Titulars en atur i estudiants  180€(+IVA)
Altres   540€(+IVA)

Date: 9 abril, 2018

Available Spaces: 39

La Qualitat de les dades en la Funció Actuarial

Conferència

Importància de la qualitat de dades per la funció Actuarial. Què entenem per qualitat de les dades? Reflexions sobre les principals problemàtiques, i cóm plantejar un model de gestió i control de qualitat de la informació.

Elisa de Hevia

L’Elisa es va incorporar a Deloitte l’any 2000, al departament de Risk Advisory IT. Actualment, és Sènior Manager a l’oficina de Barcelona, on ha participat en projectes d’auditoria IT, seguretat IT, i qualitat de les dades a processos tecnològics, entre d’altres. Compta amb una àmplia experiència en projectes a la indústria financera i asseguradora.

Hector Rufino

L’Hèctor forma part de l’equip de Risk Advisory a l’oficina de Barcelona des de l’any 2014, on ha desenvolupat projectes de revisió de processos tecnològics, qualitat de les dades a processos IT, i gestió de riscos tecnològics.

Actualment, és Experienced Sènior i disposa d’experiència a la indústria financera i asseguradora, on ha treballat per les principals entitats del país.

Date: 3 maig, 2018

Available Spaces: 13

Aplicacions pràctiques de les NIIF 17

El curs, de 12 hores de durada, tracta els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d'assegurances, que van ser publicats al maig de 2017 i l'entrada en vigor està prevista pel 2021, i que tenen impactes importants en diferents àmbits, com:

 • Dades: els nous principis implicaran una major granulació de càlcul que exigirà un major control i govern de qualitat de dades, i l'adaptació de sortides de motors.
 • Tecnologia: els repositoris i motors de càlcul han de ser adaptats i incorporar nous components per als nous càlculs i requeriments.
 • Negoci: la gestió del negoci es veurà impactada en la mesura que es relaciona amb les provisions tècniques (tarificació, llançament de productes, etc.)
 • Govern i Processos: el procés comptable actual haurà de ser revisat i adaptat a la nova realitzada, amb l'aparició de noves tasques i intervinents.

En el curs es tractaran:

 • Els fonaments dels nous estàndards NIIF17.
 • Les principals novetats derivades de NIIF17
 • Les metodologies per a la valoració de contractes.
 • Exemples pràctics de valoració de diferents productes.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els hi permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d’àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ.- ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17

 • 22 de maig de 2018 (3h)

SEGONA SESSIÓ.- METODOLOGIA BBA – Exemple pràctic

 • 23 de maig de 2018 (3h)

TERCERA SESSIÓ. - METODOLOGIA VFA – Exemple pràctic

 • 29 de maig de 2018 (3h)

QUARTA SESSIÓ.-  METODOLOGIA PAA I ALTRES ASPECTES PRÀCTICS– Exemple pràctic

 • 30 de maig de 2018 (3h)

VEURE EL PROGRAMA DETALLAT

PONENTS

Sr. ENRIQUE SÁNCHEZ, actuari i auditor, responsable d’assegurances de MAZARS a España.

Sr. ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en Empresa per la UB, Supervisor en  MANAGEMENT SOLUTIONS.

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració:  Mutual Mèdica - Via Laietana, 31 - 08003
Horari: de 17:30h a 20:30h
Dates: 22, 23, 29 i 30 de maig de 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors   360€ (+IVA)
Membres Titulars en atur i estudiants  180€(+IVA)
Altres   540€(+IVA)

Date: 22 maig, 2018

Available Spaces: Unlimited