Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada La gestió de l'Impost de Societats en les entitats asseguradores

Data: 10 de desembre de 2019, de 9:00 hores a 14:00 hores.

1.- PRESENTACIÓ.

A la Jornada es tractarà la problemàtica que la liquidació de l'Impost sobre Societats planteja a les entitats asseguradores amb l'objectiu d'analitzar les principals qüestions que afecten el sector assegurador, així com aquelles altres qüestions d'especial interès que per la seva actualitat o transcendència afecten també a la fiscalitat diària de les entitats asseguradores.

En particular, la Jornada se centrarà en repassar els criteris establerts per la normativa fiscal i sectorial per a la deduïbilitat de provisions tècniques, de nou en el focus amb motiu de la transposició de la Directiva Solvència II, així com la posició de la jurisprudència i la pràctica administrativa al respecte.

Així mateix, s'abordaran aquells temes de més actualitat en l'àmbit de l'impost sobre societats i la seva aplicació a les entitats asseguradores, com ara el reconeixement comptable i implicacions fiscals dels compromisos per pensions, els incentius fiscals i les pèrdues per deteriorament de valors representatius en altres entitats, entre d'altres.

A la Jornada coneixerem l'experiència de l'entitat asseguradora Zurich a la liquidació de l'Impost sobre Societats a càrrec del Sr. Tomàs Aguirre Jiménez.

Finalment, coneixerem de primera mà els principals aspectes a tenir en compte en l'àmbit de la fiscalitat d'entitats asseguradores en procediments d'Inspecció dels Tributs, a càrrec de José Manuel Lizanda Cuevas, inspector d'Hisenda de l'Oficina de Barcelona.

2.- PROGRAMA.

09:00h - 09:05h Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Miquel Viñals Fusté, president de Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

09:05h – 10:15h L'Impost sobre Societats en les entitats asseguradores. Visió general i anàlisi concreta de la deduïbilitat fiscal de les provisions tècniques. A càrrec del Sr. Adolfo Rovira del Canto.

10:15h - 10:45h Pausa per cafè.

10:45h - 11:45h Experiència del Grup Zurich a la liquidació de l'Impost sobre Societats. A càrrec del Sr. Tomàs Aguirre Jiménez.

11:45h - 12:45h Incentius fiscals i altres qüestions d'interès per al sector assegurador en l'àmbit de l'Impost sobre Societats. A càrrec del Sr. Adolfo Rovira del Canto i del Sr. Antonio Salas García.

12:45h - 13:45h La pràctica de l'Administració Tributària en procediments de comprovació a entitats asseguradores. A càrrec del Sr. José Manuel Lizanda.

13:45h - 14:00h Torn obert de paraules.

14:00 Cloenda de la Jornada.

3.- PONENTS.

Sr. Tomás Aguirre Jiménez, director fiscal de Grup Zurich a Espanya.

Sr. José Manuel Lizanda Cuevas, Inspector d'Hisenda de l'Oficina de Barcelona.

Sr. Adolfo Rovira del Canto, advocat i actuari. Soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sr. Antonio Salas García, Advocat. Associat a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
250 375

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Seu de Cuatrecasas, Av. Diagonal, 191, de Barcelona.

5.- CPD.

El curs computarà 5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Date: 10 Desembre, 2019

Available Spaces: Unlimited