Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Les normes comptables NIIF 9 i NIIF 17: els efectes a les entitats asseguradores

Les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17 suposaran canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores. Tanmateix obriran noves oportunitats professionals pels actuaris, segons els experts tant o més significatives que les derivades de la implementació de Solvència II.

A la Jornada s’analitzaran els aspectes principals de les normes comptables NIIF 9 (Instruments Financers) i NIIF 17 (Contractes d’Assegurança) i de la seva implementació al mercat espanyol, prevista per l’any 2021.

A la Jornada es presentarà també el número 2 de la revista digital del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21), corresponent al segon semestre del 2018, on s’aborda, entre d’altres, els efectes de les noves normes comptables NIIF 9 i NIIF 17 a les entitats asseguradores.

 

PROGRAMA

18:00h – 18:05h  Presentació de la Jornada, a càrrec de Miquel Viñals, president del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

18:05h – 18:20h  Presentació del segon número de la revista digital del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ADC21, a càrrec d’Emilio Vicente, responsable de funció actuarial i gestió de riscos de MGS Seguros, i director de la revista ADC21.

18:20h – 18:35h  Principals efectes de l’entrada en vigor de la NIIF 9, a càrrec de Miguel Ángel Merino, actuari de MAZARS.

18:35h – 18:50h  La NIIF 17 de contractes d’assegurança: un repte i una oportunitat pel sector assegurador, a càrrec d’Álvaro Quintana, soci de DELOITTE.

18:50h – 19:05h  El Procés d’implementació de la NIIF 17: un calendari molt exigent, a càrrec d’Alejandro Casanueva, responsable tècnic del departament d’economia i finances, d’UNESPA.

19:05h – 19:20h   Principals impactes de les NIIF a les entitats asseguradores: l’experiència de VIDACAIXA, a càrrec de Mario Ayuso, cap del departament d’anàlisi i polítiques comptables, de VIDACAIXA.

19:20h – 19:40h   Efectes de les NIIF en la gestió de les entitats asseguradores: el paper de l’actuari, a càrrec de Jordi Montalbo, soci de DELOITTE.

 

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració: Edifici Foment de Treball - Sala B (Via Laietana, 32, principal 08003 – Barcelona).

Horari: De 18,00h a 20:00h.

Data: 27 de setembre de 2018.

Inscripció gratuïta

 

CPD

El curs computarà 2 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya

 

Date: 27 setembre, 2018

Available Spaces: 27

Comptabilitat d'assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

Us presentem el curs Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.

El curs, de 5 sessions i 12,5 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l'any 2021, i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

A la Jornada abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF17.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

PROGRAMA

NIIF 9

 1. Introducció a la norma.
 2. Situació reguladora.
 3. Classificació i mesura d'Instruments Financers.
 4. Deteriorament.
 5. Derivats i cobertures.
 6.  Transició.
 7. Desglossaments.

NIIF 17

 1. Introducció a la norma.
 2. Situació reguladora actual.
 3. Consideracions inicials.
 4. Mètodes de valoració.
 5. Mecanisme OCI.
 6. Tractament de la reassegurança.
 7. Transició.
 8. Desglossaments.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració: Aula 27, Av. Francesc Cambó, 10 (Foment Formació), 08003- Barcelona.

Horari: De 17,30h a 20:00h.

Dates: 2, 3, 9, 10 i 16 d'octubre de 2018.

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

 

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS.

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors 375€ (+IVA).

Membres Titulars en atur i estudiants 190€(+IVA).

Altres 570€(+IVA).

CPD

El curs computarà 12,5 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 2 octubre, 2018

Available Spaces: 29

Cursos SAS Enterprise Guide

Us presentem el programa de cursos de formació sobre la solució SAS Enterprise Guide, fruit de l'Acord subscrit entre SAS i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

L'Acord neix amb l'objectiu d'oferir formació en les solucions analítiques i estadístiques de SAS a actuaris i a treballadors de Membres Protectors del CAC, actuaris i no actuaris.

La plataforma analítica SAS és àmpliament utilitzada en entitats asseguradores i consultores per a les seves anàlisis estadístiques de pricing i reserving, per la qual cosa el seu domini per part dels actuaris i altres professionals és del màxim interès.

Els cursos seran impartits per experts professors de SAS, a les seves instal·lacions de Formació de Barcelona.

El Programa de Formació SAS Enterprise Guide es centrarà en el coneixement d'aquesta eina, essent aquesta d'ús molt estès entre usuaris de negoci, analistes i actuaris d'entitats asseguradores i financeres, que permet:

 • Accedir a tota la potència de SAS a través d'un entorn gràfic point-and-click, multitud d'assistents i escriure o optimitzar codi SAS en aquest entorn.
 • Analitzar i interpretar estadísticament les dades per a la presa de decisions basada en l'anàlisi d'informació.

L'Acord subscrit entre SAS i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya permet oferir els cursos de formació amb unes tarifes un 40% inferiors a les tarifes de cursos públics de SAS.

PROGRAMA

El programa de formació SAS Enterprise Guide per actuaris consta de QUATRE cursos:

CURS 1. SAS ENTERPRISE GUIDE 1: QUERING AND REPORTING - FINALITZAT

CURS 2. SAS ENTERPRISE GUIDE 2: ADVANCED TASKS AND QUERING - FINALITZAT

CURS 3. SAS ENTERPRISE GUIDE: ANOVA, REGRESSION AND LOGISTIC REGRESSION - MATRÍCULA OBERTA

CURS 4.- TARIFACIÓ AMB SAS - MATRÍCULA OBERTA

En cas de no tenir experiència prèvia en l'ús de SAS Enterprise Guide és aconsellable realitzar els 4 cursos per obtenir una visió completa i experta de l'ús i explotació de la solució per part d'un perfil Actuari.

No obstant això, l'alumne pot fer qualsevol dels quatre cursos, de forma independent, segons la seva experiència prèvia i necessitats en l'ús de la solució SAS Enterprise.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

DATES I MATRÍCULES

(IVA el 21% NO INCLÒS) (Coffe break inclòs en el preu)

CURSOS DATES Membres titulars i treballadors d'empreses Membres Protectors Altres
CURS 1.

SAS ENTERPRISE GUIDE 1: QUERING AND REPORTING.

18 i 19 de juny 600 € 1.000 €
CURS 2.

SAS ENTERPRISE GUIDE 2: ADVANCED TASKS AND QUERING

17 i 18 de setembre 600 € 1.000 €
CURS 3.

SAS ENTERPRISE GUIDE: ANOVA, REGRESSION AND LOGISTIC REGRESSION.

22, 23 i 24 d'octubre

 

885 € 1.450 €
CURS 4.-

TARIFACIÓ AMB SAS.

 

19 de novembre 330 € 550 €
TOTAL PROGRAMA

 

2.320 € 4.000 €

INSCRIPCIONS 

A través de actuaris@actuaris.org

CPD

Els cursos computen als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 22 octubre, 2018

Predictive Modeling for Life & Health Insurance

Ens complau presentar-vos el seminari "Predictive Modeling for Life & Health Insurance" que portarà a terme l'European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona, ​​els dies 15 i 16 de novembre de 2018, en col·laboració amb el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

La EAA va ser fundada l'any 2005, per iniciativa dels col·legis d'actuaris d'Alemanya, Àustria, Holanda i Suïssa. En aquest moment és un dels centres d'estudis per actuaris de més prestigi d'Europa, impartint formació a actuaris de tot el continent.

En els últims anys, la modelització predictiva ha canviat aspectes importants de la pràctica actuarial, millorant els models actuarials tradicionals amb eines i anàlisis estadístics moderns.

El seminari cobreix una àmplia gamma de temes relacionats amb la modelització predictiva que són rellevants per a la pràctica actuarial.

El seminari començarà, el 15 de novembre, amb una revisió del programari R. Continuarà amb una revisió de les tècniques de regressió lineal simple i de regressió multivariant, que formen la base de molts dels models que s'utilitzen en la pràctica actuarial. També s'analitzarà la manera d'identificar les variables clau per a la inclusió en models actuarials. Es faran servir casos d'estudi durant tot el dia per il·lustrar els conceptes importants i permetre que els assistents aprenguin les tècniques construint els seus propis models.

En el segon dia del seminari, el 16 de novembre, es presentarà un cas pràctic per veure les diverses aplicacions dels models predictius en la pràctica actuarial. Es durà a terme un estudi sobre l'ús de la regressió logística per predir sinistres. El dia conclourà amb una exploració en profunditat dels models lineals generalitzats que poden utilitzar i amb una demostració de com poden millorar la precisió dels models financers.

El seminari s'impartirà en anglès i computarà 12 hores a l'efecte del CPD del CAC (programa de formació continuada).

La tarifa d'inscripció anticipada és de € 790.00 més el 21% d'IVA i és vàlida fins al 15 de setembre de 2018. Després d'aquesta data, la tarifa serà de € 970.00 més el 21% d'IVA.

PROGRAMA DETALLAT EN ANGLÈS

Les inscripcions es realitzaran directament a través de la pàgina web de l'EAA www.actuarial-academy.com

Per a qualsevol dubte sobre el seminari us podeu adreçar directament a la Sra. Susanne Bauer, de la EAA contact@actuarial-academy.com.

Date: 15 novembre, 2018