Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar- El sistema de govern d'entitats asseguradores: dificultats i reptes

Description:

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo al webinar

EL SISTEMA DE GOVERN D'ENTITATS ASSEGURADORES: DIFICULTATS I REPTES

A càrrec de

Sra. Ruth Duque

Sòcia de Cuatrecasas

 

El webinar tindrà lloc el dia 28 de febrer de 2024, a les 18 hores

(Durada estimada:  60 minuts)

 

 CONTINGUT

Transcorreguts més de 6 anys des de l'entrada en vigor de la Directiva Solvència II i la seva transposició a través de la Llei 20/2015, a la sessió es reflexionarà sobre les principals lliçons apreses, així com els principals reptes i oportunitats que afronta el sector a relació amb el sistema de govern de les entitats i els seus grups. Aquesta nova regulació ha suposat un canvi de paradigma de gestió i un augment de les exigències i expectatives dels supervisors i els grups d'interès sobre el conjunt de normes, processos i estructures que regulen l'administració, la gestió i el control de l'activitat asseguradora, amb per garantir la protecció dels assegurats, la capacitat de complir els compromisos assumits, i l'estabilitat del mercat.

 

Entre les lliçons més notables destaca la rellevància de comptar amb unes funcions clau (compliment normatiu, auditoria interna, gestió de riscos i funció actuarial) amb els recursos, la independència i l'autoritat necessaris per exercir la seva tasca, així com una comunicació fluida amb els òrgans de govern i supervisió de l’entitat.

 

I mirant cap al futur, es reflexionarà sobre alguns dels principals desafiaments a què s'enfronta el sistema de govern de les asseguradores a Espanya i a la UE: la incorporació de la sostenibilitat (ESG), la digitalització de l'activitat asseguradora i la gestió de la crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19. Aquests reptes impliquen un esforç de transformació cultural i organitzativa, d’inversió i de col·laboració amb els agents de l’ecosistema, així com de prevenció, protecció i cobertura dels riscos. En aquest context, el sistema de govern de les entitats asseguradores és una eina imprescindible de creixement, competitivitat i resiliència.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua de CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 26 de febrer de 2024.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso