Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Reports de sostenibilitat i mesurament del risc climàtic en entitats asseguradores

Description:

Dates: 7, 8 i 9 de novembre del 2023 de 18 a 20 hores. (6 hores)

 

1.- DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL CURS

Us presentem el curs online Reports de Sostenibilitat i Mesurament de Risc Climàtic en Entitats Asseguradores.

El curs, de 6 hores de durada, en modalitat online, es durà a terme els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2023, en horari de 18:00h a 20:00h, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Management Solutions.

Descripció del curs: Durant el curs s'analitzarà el context normatiu actual sobre els requeriments de report de Sostenibilitat que apliquen a les entitats asseguradores. Així mateix, es revisaran metodologies per a l'anàlisi de doble materialitat, i per al mesurament de l'impacte de risc climàtic, amb focus en la incorporació a l'ORSA.

Objectiu del curs: L'objectiu del curs és, doncs, donar una visió de detall dels requeriments normatius per als diferents reports de sostenibilitat que apliquen a les entitats asseguradores i les seves implicacions (dates límit, dades necessàries, càlcul de KPI, etc.), així com una visió detallada de les anàlisis necessàries per avaluar la doble materialitat (impacte i materialitat financera). També es presentaran metodologies per mesurar l'impacte dels riscos climàtics (transició i físics) sobre els actius i passius de les entitats asseguradores, amb l'objectiu de poder quantificar-los per a l’informe ORSA.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador de les àrees de Sostenibilitat i Riscos interessats a conèixer els requeriments reguladors relacionats amb els nous reports de solvència d'àmbit europeu i nacional, així com aprofundir en les metodologies per a l'anàlisi de doble materialitat de mesurament d’impacte de riscos climàtics sobre els balanços de les entitats asseguradores, tant riscos físics com de transició, i tant sobre actius com passius.

Al Curs es tractaran amb detall els punts següents:

  • Revisió de la taxonomia de sostenibilitat de la UE: a qui afecta, objectius, criteris, activitats de subscripció i actius, etc.
  • Informe d'ESRS: qui afecta, contingut, àrees d'informació, requisits generals, etc.
  • Informe de la Llei de canvi climàtic: a qui afecta, contingut, etc.
  • Estudi de doble materialitat: identificació de grups d’interès, anàlisi de materialitat d’impacte, anàlisi de materialitat financera, matriu de priorització, etc.
  • Metodologies per al mesurament de l'impacte de risc climàtic sobre les companyies d'assegurances amb l'objectiu de la seva inclusió a l'ORSA.

3.- PONENTS.

El curs serà impartit per professionals de Management Solutions, d'àmplia experiència professional i docent en la matèria, cosa que permetrà transmetre una visió pràctica i de mercat.

Sr. Matías Cajiao, Soci de Management Solutions.
Sr. Efrén Manuel Hernandez, Director de Management Solutions.
Sr. Ingo Efler, Consultor de Management Solutions.

4.- PROGRAMA

TEMA 1.- CONTEXT REGULATORI.
Dia: 7 de novembre de 2023
Horari: de 18:00h a 20:00h (2 hores)

  • Taxonomia de la UE
  • Informe europeu de sostenibilitat (ESRS)
  • Informe de la Llei de Canvi climàtic

TEMA 2.- ESTUDI DE DOBLE MATERIALITAT.

Dia: 8 de novembre del 2023

Horari: de 18:00h a 19:30h (1,5 hores)

TEMA 3.- METODOLOGIES D'AMIDAMENT D'IMPACTE DE RISCOS CLIMÀTICS.

Dia: 9 de novembre de 2023

Horari: de 18:00h a 20:30h (2,5 hores)

5.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 500

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD

El curs computarà 6 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR250.00 + 21.00%

Start Date: 07/11/2023
End Date: 09/11/2023

Adreça:

online
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso