Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Control de riscos ESG. Elaboració del Pla Director

Description:

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo al webinar

 

CONTROL DE RISCOS ESG

ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR

A càrrec de l’equip d’anàlisis de Riscos per a Entitats Asseguradores, AREA XXI

Sra. María Meza, Responsable Projectes TI

Sr. Santiago Romera, Soci Director TI

 

El webinar tindrà lloc el dijous dia 15 de desembre de 2022, a les 18 hores.

(Durada estimada: 60 minuts)

 

 OBJECTIU

Davant la nova normativa ESG, que regula els criteris ambientals, socials i de govern corporatiu que han d’aplicar les entitats, resulta imprescindible analitzar aquests canvis i l’impacte que tindran en les entitats asseguradores.

La nova normativa ESG afecta a molts aspectes de les entitats asseguradores, en els principis de Solvència II, en els models d’ informació no financera CSDR, en la regulació de la Directiva IDD de distribució d’assegurances, en el disseny de productes, en la governança, entre altres.

En la conferència revisarem la normativa ESG i els aspectes fonamentals a considerar en el disseny del PLA DIRECTOR per al Control de Riscos ESG en una entitat asseguradora.

Entre altres:

  • Nivell d’ afectació en la Entitat.
  • Anàlisis de la documentació a gestionar.
  • Calendari d’ implementació.
  • Matriu i tipologia de riscos, àrees i processos afectats.
  • Revisió de les polítiques i de les funcions fonamentals.
  • Involucració del Consell d’ Administració.
  • Elaboració de l’ Informe ESG.

Al final de la conferència es presentarà un exemple pràctic de Pla Director de Control de Riscos ESG per a una entitat asseguradora.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 14 de desembre de 2022.

Price: EUR0.00

Date: 15/12/2022

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso