Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada Fiscalitat de la Previsió Social Individual i Empresarial

Description:

1.- OBJECTIUS DE LA JORNADA

Revisió de les últimes novetats en matèria de fiscalitat de la previsió social individual i empresarial (assegurances de vida, plans de pensions i la resta de productes) és imprescindible per a actuaris i altres professionals relacionats amb:

 • Disseny, desenvolupament i actualització de productes.
 • Implementació i manteniment d’aplicacions informàtiques.
 • Producció, sinistres, control intern, atenció a clients, etc.
 • Formació de les xarxes comercials.
 • Comercialització de productes.

L'Objectiu Principal de la jornada “FISCALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I EMPRESARIAL”, de 2,5 hores de durada, és donar a conèixer amb detall el tractament fiscal dels diferents productes d'assegurança, pensions i previsió social al nostre país, incorporant les últimes novetats i jurisprudència en la matèria .

Concretament:

 • Els impostos que graven la tributació de l’estalvi finalista al nostre país.
 • L'esquema de tributació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • El tractament fiscal de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions.
 • La tributació de Plans de Pensions (PP), Plans de Previsió Assegurats (PPA) i Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE).
 • La tributació dels productes de les Mutualitats de Previsió Social (MPS).

2.- A QUI VA DIRIGIT

Actuaris i altres professionals interessats a conèixer en profunditat el tractament fiscal de les assegurances de vida, plans de pensions i altres instruments de previsió social, individuals i col·lectius.

3.- DATA I LLOC

19 de desembre de 2023, de de 18:00h a 20:30h

LLOC: Oficines de Cuatrecasas. Avinguda Diagonal, 191. 08018 - Barcelona

 

4.- PONENTS

Adolfo Rovira: Soci de Cuatrecasas. Advocat i actuari d’assegurances. Especialista en l'assessorament jurídic i fiscal d'entitats asseguradores, entitats de crèdit i financeres tant des de la perspectiva institucional com de la comercialització dels seus productes. Ha participat en nombroses operacions de concentració i adquisició d'institucions de crèdit i entitats asseguradores nacionals i internacionals.

Antonio Sales: Associat Sènior de Cuatrecasas a l'Àrea de Fiscalitat Financera i Corporativa. Especialista en la planificació fiscal de societats; assessora grups d'empreses, multinacionals i grups consolidats. Ha participat en nombroses operacions de compravenda d'empreses i reestructuracions empresarials, i assessora sovint empreses del sector financer.

5.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
100 50 200

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD

La jornada computarà 2,5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació contínua del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso