Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs presencial Fiscalitat de la Previsió Social Individual i Empresarial

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS

El coneixement en profunditat de la fiscalitat de la previsió social individual i empresarial (assegurances de vida, plans de pensions i la resta de productes) és imprescindible per a actuaris i altres professionals relacionats amb:

 • Disseny, desenvolupament i actualització de productes.
 • Implementació i manteniment d’aplicacions informàtiques.
 • Producció, sinistres, control intern, atenció a clients, etc.
 • Formació de les xarxes comercials.
 • Comercialització de productes.

L'Objectiu Principal del curs “FISCALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I EMPRESARIAL”, de 3 hores de durada, és donar a conèixer amb detall el tractament fiscal dels diferents productes d'assegurança, pensions i previsió social al nostre país.

Concretament:

 • Els impostos que graven la tributació de l’estalvi finalista al nostre país.
 • L'esquema de tributació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • El tractament fiscal de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions.
 • La tributació de Plans de Pensions (PP), Plans de Previsió Assegurats (PPA) i Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE).
 • La tributació dels productes de les Mutualitats de Previsió Social (MPS).
 • I, finalment, conèixer la tributació dels partícips i els beneficiaris no residents.

2.- A QUI VA DIRIGIT

Actuaris i altres professionals interessats a conèixer en profunditat el tractament fiscal de les assegurances de vida, plans de pensions i altres instruments de previsió social, individuals i col·lectius.

3.- DATES I HORARI

DATES:  22 i 29 de setembre del 2022

HORARI: de 18:30h a 20:00h

LLOC: Oficines de Cuatrecasas. Avinguda Diagonal, 191. 08018 - Barcelona

4.- PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ

Dia: 22 de setembre de 2022

Horari: de 18:30 ha 20:00 h

Presentació del curs.

Temari:

Previsió social empresarial.

Tributació dels compromisos per pensions:

 • Concepte compromisos per pensions i situacions assimilades.
 • Instruments: plans de pensions, assegurances, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social.
 • Tributació de l’empresa: requisits per a la deducció de la despesa.
 • Tributació del treballador:
  • Imputació fiscal de les aportacions.
  • Règim transitori de reduccions sobre capitals.

Assegurances que no instrumenten compromisos per pensions. Altres assegurances: Unit-linked.

SEGONA SESSIÓ

Dia: 29 de setembre de 2022

Horari: de 18:30 ha 20:00 h

Temari:

Previsió social individual.

 • Característiques dels diferents instruments: plans de pensions, plans de previsió assegurat, assegurances de dependència i mutualitats de previsió social.
 • Reducció a base imposable les aportacions.
 • Tributació de les prestacions.
 • Règim fiscal de les mobilitzacions.
 • Règim transitori de les reduccions.
 • Especialitats dels sistemes de previsió social a favor de discapacitats.

Revisió de conceptes.

Cloenda del Curs.

 

5.- PROFESSORS

Adolfo Rovira: Soci de Cuatrecasas. Advocat i actuari d’assegurances. Especialista en l'assessorament jurídic i fiscal d'entitats asseguradores, entitats de crèdit i financeres tant des de la perspectiva institucional com de la comercialització dels seus productes. Ha participat en nombroses operacions de concentració i adquisició d'institucions de crèdit i entitats asseguradores nacionals i internacionals.

Antonio Sales: Associat Sènior de Cuatrecasas a l'Àrea de Fiscalitat Financera i Corporativa. Especialista en la planificació fiscal de societats; assessora grups d'empreses, multinacionals i grups consolidats. Ha participat en nombroses operacions de compravenda d'empreses i reestructuracions empresarials, i assessora sovint empreses del sector financer.

6.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
100 50 200

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD

El curs computarà 3 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació contínua del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso