Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs presencial Fiscalitat de la Previsió Social Individual i Empresarial

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS

El coneixement en profunditat de la fiscalitat de la previsió social individual i empresarial (assegurances de vida, plans de pensions i la resta de productes) és imprescindible per a actuaris i altres professionals relacionats amb:

 • Disseny, desenvolupament i actualització de productes.
 • Implementació i manteniment d’aplicacions informàtiques.
 • Producció, sinistres, control intern, atenció a clients, etc.
 • Formació de les xarxes comercials.
 • Comercialització de productes.

L'Objectiu Principal del curs “FISCALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I EMPRESARIAL”, de 3 hores de durada, és donar a conèixer amb detall el tractament fiscal dels diferents productes d'assegurança, pensions i previsió social al nostre país.

Concretament:

 • Els impostos que graven la tributació de l’estalvi finalista al nostre país.
 • L'esquema de tributació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • El tractament fiscal de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions.
 • La tributació de Plans de Pensions (PP), Plans de Previsió Assegurats (PPA) i Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE).
 • La tributació dels productes de les Mutualitats de Previsió Social (MPS).
 • I, finalment, conèixer la tributació dels partícips i els beneficiaris no residents.

2.- A QUI VA DIRIGIT

Actuaris i altres professionals interessats a conèixer en profunditat el tractament fiscal de les assegurances de vida, plans de pensions i altres instruments de previsió social, individuals i col·lectius.

3.- DATES I HORARI

DATES:  22 i 29 de setembre del 2022

HORARI: de 18:30h a 20:00h

LLOC: Oficines de Cuatrecasas. Avinguda Diagonal, 191. 08018 - Barcelona

4.- PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ

Dia: 22 de setembre de 2022

Horari: de 18:30 ha 20:00 h

Presentació del curs.

Temari:

Previsió social empresarial.

Tributació dels compromisos per pensions:

 • Concepte compromisos per pensions i situacions assimilades.
 • Instruments: plans de pensions, assegurances, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social.
 • Tributació de l’empresa: requisits per a la deducció de la despesa.
 • Tributació del treballador:
  • Imputació fiscal de les aportacions.
  • Règim transitori de reduccions sobre capitals.

Assegurances que no instrumenten compromisos per pensions. Altres assegurances: Unit-linked.

SEGONA SESSIÓ

Dia: 29 de setembre de 2022

Horari: de 18:30 ha 20:00 h

Temari:

Previsió social individual.

 • Característiques dels diferents instruments: plans de pensions, plans de previsió assegurat, assegurances de dependència i mutualitats de previsió social.
 • Reducció a base imposable les aportacions.
 • Tributació de les prestacions.
 • Règim fiscal de les mobilitzacions.
 • Règim transitori de les reduccions.
 • Especialitats dels sistemes de previsió social a favor de discapacitats.

Revisió de conceptes.

Cloenda del Curs.

 

5.- PROFESSORS

Adolfo Rovira: Soci de Cuatrecasas. Advocat i actuari d’assegurances. Especialista en l'assessorament jurídic i fiscal d'entitats asseguradores, entitats de crèdit i financeres tant des de la perspectiva institucional com de la comercialització dels seus productes. Ha participat en nombroses operacions de concentració i adquisició d'institucions de crèdit i entitats asseguradores nacionals i internacionals.

Antonio Sales: Associat Sènior de Cuatrecasas a l'Àrea de Fiscalitat Financera i Corporativa. Especialista en la planificació fiscal de societats; assessora grups d'empreses, multinacionals i grups consolidats. Ha participat en nombroses operacions de compravenda d'empreses i reestructuracions empresarials, i assessora sovint empreses del sector financer.

6.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
100 50 200

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD

El curs computarà 3 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació contínua del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR100.00 + 21.00%

Start Date: 22/09/2022
End Date: 29/09/2022

Adreça:
Cuatrecasas
Avinguda Diagonal, 191
Barcelona
08018
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso