Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online La Sostenibilitat a les entitats asseguradores

Description:

Dates: 17, 18, 24 i 25 de maig de 2022 de 18 a 20:00 hores. (8 hores)

1.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

LA SOSTENIBILITAT A LES ENTITATS ASSEGURADORES, és un curs online que durà a terme el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), en col·laboració amb Deloitte, EY, KPMG, i Serfiex. El curs, de 4 dies i 8 hores de durada, tindrà lloc els dies 17, 18, 24 i 25 de maig de 2022, en horari entre les 18:00h i les 20:00h.

Al curs online s'abordaran les obligacions per a les entitats asseguradores, a partir del 2022, derivades de la normativa sobre sostenibilitat.

El nostre sistema econòmic, definitivament, està fent un viratge cap a la sostenibilitat. Les organitzacions internacionals, nacionals, així com els sectors econòmics i la societat en general canvien ràpidament. Prova d'això, per exemple, és la variada normativa legal que ja existeix sobre aquest tema i la que seguirà apareixent en el futur. Un canvi que planteja al sector assegurador no només el repte d'adaptar-s'hi, sinó que li ofereix obrir el camí a noves oportunitats i estratègies.

El curs que presentem ofereix una visió dels efectes més rellevants que el canvi cap a la sostenibilitat comporten al sector; des dels més immediats com són les noves normatives en temes de governança i gestió de riscos, així com informació als clients o la gestió de les inversions, com els més profunds associats als canvis generalitzats del sistema econòmic que oferirà, sens dubte, nous reptes i oportunitats.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador que desenvolupin la seva activitat en: gestió de les inversions, gestió de riscos, disseny de productes, governança, així com tots aquells interessats a conèixer amb detall la nova normativa sobre sostenibilitat i els impactes que tenen a les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar-ne l'adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles, i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs online serà impartit per professionals de Deloitte, EY, KPMG, i Serfiex, tots d'àmplia experiència professional i docent en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- PROGRAMA.

TEMA 1 – INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

• Dia: 17 de maig del 2022, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Juan Miguel Monjo, soci de Risk Advisory, de DELOITTE.

TEMA 2 - CONTEXT NORMATIU.

• Dia: 18 de maig del 2022, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Ignacio Estirado, Director FS Consulting de KPMG.

TEMA 3 - SOTENIBILITAT AL SECTOR ASSEGURADOR.

• Dia: 24 de maig del 2022, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Associate Partner d'EY.

TEMA 4 - SOSTENIBILITAT A LA GESTIÓ D'ACTIUS.

• Dia: 25 de maig del 2022, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Rafael García, Conseller Delegat de SERFIEX.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
300 150 600

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 8 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso