Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació Pyhton para actuarios

Description:

Dates: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 i 31 de gener del 2023 de 18 a 20 hores. (20 hores)

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS ONLINE.

Abans de l'inici del curs es programaran algunes classes mixtes (presencials/streaming), per tal que els alumnes, si ho desitgen, puguin contactar personalment amb el professor i plantejar els seus dubtes.

Els coneixements de programació són una de les capacitats més demanades en els actuaris i professionals del data science en aquest moment, ja que permeten elaborar escenaris i anàlisis cada vegada més complexos, alhora que ajuden a automatitzar processos clau dins de la gestió de les empreses.

El llenguatge de programació Python, d'acord amb el "Developer Survey 2019", és un dels llenguatges de programació amb gran creixement entre actuaris i professionals del data science en els últims anys, a causa, principalment, a la seva enorme flexibilitat per desenvolupar de manera eficient diferents tasques: anàlisis estadístiques i actuarials, desenvolupaments de models d'intel·ligència artificial, gestió de bases de dades i desenvolupaments web, entre d'altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

L'objectiu del curs online PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS és el d'oferir els coneixements necessaris de Python per que actuaris i professionals del data science puguin explotar les següents branques de desenvolupament en Python:

 • Introducció i conceptes bàsics de programació.
 • Programació orientada a objectes.
 • Extracció, transformació i emmagatzematge de dades (ETLs).
 • Anàlisi estadística i probabilístic de dades.
 • Machine Learning

Al finalitzar el curs, els alumnes han de ser capaços de dur a terme anàlisis estadístiques de principi a fi, emprant les diferents llibreries de Python.

3.- PROGRAMA.

 • 1.- SET UP2.- OBJECTES I ESTRUCTURES DE DADES.3.- OPERADORS.4.- PROGRAMACIÓ PROCEDIMENTAL.5.- PROGRAMACIÓ FUNCIONAL

  6.- PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES.

  7.- MÒDULS I PAQUETS.

  8.- FUNCIONALITATS AVANÇADES.

  9.- TEST CON PYTEST.

  10.- CONTROL DE VERSIONS.

  11.- DATA ANÀLISI - PANDAS & NUMPY.

  12.- DATA ANÀLISI - MATPLOTLIB

  13.- CONNEXIÓ A BBDD

  14.- ESTADÍSTICA.

  15.- INTRODUCCIÓ A ML APLICADO.

  16.- APIs.

  17.- EXEMPLES ACTUARIALS- FINANCERS.

 • Al finalitzar el curs, els alumnes hauran de dur a terme un Projecte Final d'un cas real en el qual tindran l'oportunitat de desenvolupar des de zero un model de tarifació d'assegurances d'automòbils - línies personals.

5.- PROFESSOR.

HEBER TRUJILLO URIOSTE, Llicenciat en ciències econòmiques i actuarials per la Universitat Autònoma de Mèxic (UNAM) i MM.Sc in Statistics and Data Science, pel Massachusets Institute of Technology (MIT). Compta amb una àmplia experiència com actuari de tarifació (pricing) y Científic de Dades en diferents mercats a nivell internacional. Actualment treballa com a Machine Learning Engineer a Glovo, on contribueix a la creació del Machine Learning Platform, el pilar fonamental que permet a tots els equips de productes construir solucions confiables i escalables d’aprenentatge automàtic.

6.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
550 275 825

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD.

El curs computarà 20 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso