Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Presentació de l'estudi sistema de pensions britànic Automatic Enrolment: un model a seguir?

Description:

Data:  5 de març de 2020, a les 18 hores.

 

PRESENTACIÓ

Des de l'any 2012 els empresaris britànics estan obligats a inscriure automàticament a tots els seus treballadors que compleixin amb unes condicions mínimes determinades, en algun tipus de pla o instrument qualificat a l'efecte. Aquest mecanisme, que s'anomena Automatic Enrolment (AE), suposa un sistema de previsió social empresarial complementària, obligatori per a l'empresari i voluntari per al treballador.

El sistema ha tingut un notable èxit. A finals de l'any 2017 el 99% de les grans empreses, el 97% de les mitjanes empreses i el 84% de les petites empreses, havien inscrit als seus treballadors. Des de 2012 més de 10 milions de treballadors han estat inscrits automàticament, dels quals un 91% s'ha mantingut en el sistema. Al tancament del 2018 18,7 milions de treballadors britànics (87% el total de treballadors elegibles) eren partícips d'algun sistema de previsió social empresarial.

El sistema Automatic Enrolment (AE) pot ser un model per al nostre país, on la previsió social complementària manca del desenvolupament que hauria de tenir, per la qual cosa pensem és del màxim interès conèixer l'experiència del model britànic.

En la conferència es presentarà l'informe Automatic Enrolment (AE), elaborat per a UNESPA pel Sr. Fernando Martínez-Cue.

 

CRÈDITS

La conferència computarà 2 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada al Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori de Fiatc, Avinguda Diagonal, 648, de Barcelona (08017).

 

PROGRAMA

18:00h  Benvinguda i presentació de la conferència, a càrrec de la Sra. Clara Armengol, Directora de Sostenibilitat a Bansabadell Assegurances, i membre de la Junta de CAC.

18:05h  Aspectes fonamentals de l'informe Automatic Enrolment (AE), a càrrec del Sr. Carlos Esquivias, Responsable de la Comissió de Vida i Pensions, d'Unespa.

18:20h  Presentació de l'informe a càrrec de l'autor, Sr. Fernando Martínez-Cue, Soci Director de Martínez-Cue & Asociados.

19:45h  Torn obert de paraules.

20:00h  Final de la conferència.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso