Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Escenaris econòmics estocàstics: usos a les entitats asseguradores

Description:

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs Escenaris Econòmics Estocàstics i els seus usos a les entitats asseguradores.

El curs, en modalitat online, de 6 hores de durada, es durà a terme els dies 9, 10 i 11 d'abril de 2024, en horari de 18:00h a 20:00h, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, amb la col·laboració de Willis Towers Watson (WTW).

L'objectiu principal del curs és proporcionar els coneixements necessaris per entendre l'ús dels escenaris econòmics estocàstics en el marc regulador actual, així com la gestió de riscos de les entitats asseguradores i plans de pensions.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals interessats a conèixer amb més detall des de com es generen els escenaris econòmics estocàstics fins al seu ús a Solvència II / IFRS 17 i a la gestió de riscos de les entitats asseguradores i plans de pensions.

Al Curs es tractaran amb detall els punts següents:

 • Introducció als conceptes bàsics.
 • Les eines de generació d'escenaris econòmics estocàstics, anomenats ESG per les sigles en anglès, Economic Scenario Generator, i les principals metodologies aplicables per classes d'actius i indicadors macroeconòmics.
 • Tipologia d’escenaris segons el seu ús, en aquest cas escenaris Real-World i escenaris Risk-Neutral.
 • Els usos obligatoris en Solvència II / IFRS 17, els requeriments regulatoris específics, així com el procés de validació escenaris.
 • Els usos a les assegurances generals, ALM, Gestió de carteres d'actius, Embedded Value, Capital Econòmic, Planificació de Capital, Pressupostació, Early Indicators, M&A, Pricing /Profit testing i gestió del risc en general.
 • Casos pràctics, entre d'altres, la valoració de la participació en beneficis, ORSA i policyholder behaviour.

3.- PONENTS.

El curs serà impartit per professionals de gran experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

 • Ateno Villar, Director a WTW
 • Miguel Romo, Director a WTW
 • José Trujillano, Director Adjunt a WTW
 • Héctor Coronat, Director Adjunt a WTW
 • José Gabriel Gasco, Actuari Sènior a WTW
 • Juan Marín, Actuari Sènior a WTW

4.- PROGRAMA.

 1. Conceptes generals
 2. La necessitat de fer servir un generador d'escenaris econòmics (ESG)
 3. El rol dels ESG a satisfer els requeriments regulatoris
 4. Aplicacions dels ESG a la indústria asseguradora i de pensions
 5. Quines són les característiques essencials d´un bon ESG
 6. Consideracions generals dels models ESG
 7. Procés de calibratge dels models i parametrització
 8. Validació dels models
 9. Consideracions als models Arbitrage-Free
 10. El rol dels escenaris Risk-Neutral
 11. Models de corbes de tipus d’interès lliure de risc
 12. Models de Bons Corporatius
 13. Models sobre índexs
 14. Consideracions en models internacionals
 15. Casos pràctics
  • Participació en beneficis
  • ORSA en assegurances generals
  • Policyholder behaviour

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 500

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà  6 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

7.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Entrar a un Webex Meetings

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso