Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Adaptació dels Estàndards Actuarials (ESAP 1, ESAP 2, ESAP 3 i ISAP 3)

Description:

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya té el plaer de convidar-lo al webinar

Adaptació dels Estàndards Actuarials (ESAP 1, ESAP 2, ESAP 3 i ISAP 3)

 

A càrrec del

Grup de Treball d’Estàndards Professionals, del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC)

 

El webinar tindrà lloc el dia 17 de novembre de 2020, a les 18 hores

(Durada estimada: 2 hores)

 

CONTINGUT

La progressió de la pràctica professional dels actuaris és un dels objectius fonamentals del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Per aquest motiu, el CAC està interessades en traslladar a la pràctica actuarial del nostre mercat les millores pràctiques de la professió a nivell internacional.

En aquest sentit, a l’any 2019 el CAC va impulsar la creació d’un Grup de Treball per abordar l’adaptació al nostre mercat dels estàndards de la professió actuarial.

El grup de treball ha adaptat els estàndards següents:

  • ESAP 1- Estàndard de la Pràctica Actuarial, de l’Actuarial Assocation of Europe (AAE).
  • ESAP 2 - Estàndard de la Funció Actuarial, de l’Actuarial Assocation of Europe (AAE).
  • ESAP 3- Estàndard del Procés ORSA, de l’ Actuarial Assocation of Europe (AAE).
  • ISAP 3 – Estàndard de Pràctica Actuarial en relació amb les normes comptables IAS 19, de beneficis per a treballadors, de la International Actuarial Association (IAA).

El grup de treball ha estat coordinat per Xavier Plana, vicepresident del CAC i per Alberto Ferrando, ex president del CAC.

Han col·laborat en el Grup de treball els actuaris següents: Jordi Margarit i Kamal Mustafa (adaptació de l’ESAP 1), Alberto Ferrando (adaptació de l’ESAP 2), María Jesús Romero (adaptació de l’ESAP 3), i Jaume Quibus i Joan Serra (adaptació de l’ISAP 3).

 

PROGRAMA

18:00h - 18:05h  Presentació de la Jornada, a càrrec de Xavier Plana.

18:05h - 18:15h   Plantejament general dels estàndards, a càrrec de Alberto Ferrando.

18:15h - 18:30h   Adaptació de l’Estàndard ESAP 1, a càrrec de Jordi Margarit i Kamal Mustafa.

18:30h - 18:45h   Adaptació de l’Estàndard ESAP 2, a càrrec de Albert Ferrando.

18:45h - 19:00h   Adaptació de l’Estàndard ESAP 3, a càrrec de María Jesús Romero.

19:00h - 19:15h    Adaptació de l’Estàndard ISAP 3, a càrrec de Jaume Quibus i Joan Serra.

19:15h - 19:30h    Col·loqui.  

19:30h-20:00h  Tancament de la Jornada, a càrrec de Hillevi Mannonen, presidenta del subcomitè d’Estàndards, de l’Actuarial Association of Europe (AAE).

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Es pot descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través del següent enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al webinar també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 2 hores a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 16 de novembre de 2020.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso