Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació Python per Actuaris

Description:

1.- INTRODUCCIÓ

Els presentem el curs online PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS.

El curs, de 8 dies i 16 hores de durada, es durà a terme entre els dies 17 de gener i 27 de gener de 2022, en horari de les 18h a les 20h i en streaming, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

El El llenguatge de programació Python, d'acord amb el "Developer Survey 2019", és un dels llenguatges de programació amb gran creixement entre actuaris i professionals del data science en els últims anys, a causa, principalment, a la seva enorme flexibilitat per desenvolupar de manera eficient diferents tasques: anàlisis estadístiques i actuarials, desenvolupaments de models d'intel·ligència artificial, gestió de bases de dades i desenvolupaments web, entre d'altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu del curs online PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS és el d'oferir els coneixements necessaris de Python per que actuaris i professionals del data science puguin explotar les següents branques de desenvolupament en Python:

  • Introducció i conceptes bàsics de programació.
  • Programació orientada a objectes.
  • Extracció, transformació i emmagatzematge de dades (ETLs).
  • Anàlisi estadística i probabilístic de dades.
  • Machine Learning

Al finalitzar el curs, els alumnes han de ser capaços de dur a terme anàlisis estadístiques de principi a fi, emprant les diferents llibreries de Python.

3.- DATES I HORARI

DATES:  17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 i 27 de gener de 2022.

HORARI: de 18:00h a 20:00h

4.- PROGRAMA

Al programa es desenvoluparan els 17 temes següents:

1.- SET UP

2.- OBJECTES I ESTRUCTURES DE DADES.

3.- OPERADORS.

4.- PROGRAMACIÓ PROCEDIMENTAL.

5.- PROGRAMACIÓ FUNCIONAL

6.- PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES.

7.- MÒDULS I PAQUETS.

8.- FUNCIONALITATS AVANÇADES.

9.- CONTROL DE VERSIONS.

10.- DATA ANÀLISI - PANDAS & NUMPY.

11.- DATA ANÀLISI - MATPLOTLIB

12.- CONNEXIÓ A BBDD

13.- ESTADÍSTICA.

14.- REGRESSIÓ LINEAL.

15.- INTRODUCCIÓ GLM.

16.- APIs.

17.- EXEMPLES ACTUARIALS- FINANCERS.

Al finalitzar el curs, els alumnes hauran de dur a terme un Projecte Final d'un cas real en el qual tindran l'oportunitat de desenvolupar des de zero un model de tarifació d'assegurances d'automòbils - línies personals.

 

5.- PROFESSOR

HEBER TRUJILLO URIOSTE, Llicenciat en ciències econòmiques i actuarials per la Universitat Autònoma de Mèxic (UNAM) i MM.Sc in Statistics and Data Science, pel Massachusets Institute of Technology (MIT). Compta amb una àmplia experiència com actuari de tarifació (pricing) en diferents mercats a nivell internacional. Actualment lidera els equips d'enginyeria de software i analítica avançat en el Grup Lucta, on, juntament amb un equip, han desenvolupat una plataforma d'intel·ligència artificial per augmentar les capacitats comercials i accelerar els processos clau de negoci.

6.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 525

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD

El curs computarà 16 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

8.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR350.00 + 21.00%

Start Date: 17/01/2022
End Date: 27/01/2022

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso