Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online - Jornades d'alta direcció: Situació i perspectives del mercat assegurador al 2021

Description:

JORNADES D’ALTA DIRECCIÓ: Situació i perspectives del mercat assegurador al 2021.

Barcelona, ​​3 de març de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

  • Christopher Bunzl, Director General de Mutua de Propietarios.
  • Claudio Chiesa, Director General de Bansabadell Vida.
  • Antoni Fernández, Director General de Caixa Enginyers Vida.
  • José Luis Ferré, CEO Allianz Seguros.
  • Marisa Galán, Directora General Adjunta de Fiatc Seguros.
  • Marià Rigau, CEO de ARAG.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dimecres 3 de març de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online a través de Cisco Webex Meetings©.

 

INTRODUCCIÓ.

La caiguda del PIB de l’any 2020 al nostre país s’estima ha estat superior a l’11%, una de les més grans d’Europa, molt condicionada pels efectes de la pandèmia de la covid 19, que ha afectat de manera molt important al sector serveis (turisme, restauració i comerç, entre altres), un dels pilars de la nostra economia.

Malgrat això, el comportament del sector assegurador ha estat positiu, mostrant una gran fortalesa i capacitat d’adaptació al nou entorn.

Segons dades d’ ICEA a desembre de 2020, els recursos gestionats per assegurances de vida eren de 194.786 milions d’euros (-0,49% s/2019).

La facturació de primes de no vida a la mateixa data va ser de 36.652 milions d’euros (+1,07% s/2019). Cal destacar el creixement de les assegurances de salut (+5,01% s/2019) i de les assegurances multirisc (+3,08%) que van compensar les caigudes en automòbils (-1,96% s/2019) i altres assegurances no vida (-0,73% s/2019).

Els resultats del sector assegurador han estat, en general, positius. El resultat del compte tècnic a setembre 2020 va ser de 3.700 milions d’euros (+4% s/2019), condicionats en part pel bon comportament de les assegurances d’automòbils.

Tot i això, la preocupació entre les entitats asseguradores es gran, doncs s’espera que els impactes de la caiguda de l’activitat econòmica derivada de la covid 19 es recolliran als propers 2/3 anys.

D’altra banda, la crisi derivada de la pandèmia covid 19 es preveu que tindrà efectes importants en el comportament dels consumidors: augment de l’atur, reducció de la renda disponible, del consum i els seus efectes sobre la demanda de determinades assegurances, llarg entorn de baixos tipus d’interès amb impactes en la oferta d’assegurances de vida-estalvi, creixement de les assegurances de salut, creixent utilització dels canals digitals, repercussions de la nova mobilitat en les assegurances d’automòbils, desenvolupament de les assegurances de ciber risc, entre altres.

A la Jornada es parlarà de la situació del mercat espanyol i de les perspectives per al 2021 en els rams d’assegurança més importants al nostre mercat: vida, salut, multirisc, automòbils, defensa jurídica i assistència en viatge.

També es parlarà de la normativa europea sobre Sostenibilitat, i els seus efectes sobre les entitats asseguradores

Les ponències aniran a càrrec de consellers delegats i directors generals de les principals companyies d’assegurances del nostre mercat.

PROGRAMA.

10:00h – 10:05h   Benvinguda als assistents, a càrrec del Sr. Isidre Martínez, vocal president de la Secció de Formació i Investigació del CAC.

10:05h – 10:35h   Situació i perspectives de les Assegurances de Salut, a càrrec de la Sra. Marisa Galán, Directora General Adjunta de Fiatc Seguros.

10:35h – 11:05h   Situació i perspectives de les Assegurances de Vida i Pensions, a càrrec del Sr. Antoni Fernández, Director General de Caixa Enginyers Vida.

11:05h – 11:40h   Situació i perspectives de les Assegurances Multirisc, a càrrec del Sr. Christopher Bunzl, Director General de Mutua de Propietarios.

11:40 h– 11:50h   Pausa

11:50h a 12:20h   Situació i perspectives de les Assegurances de Defensa Jurídica i d’Assistència en Viatge, a càrrec del Sr. Marià Rigau, CEO d’ Arag.

12:20h – 12:50h   Situació i perspectives de les Assegurances de Automòbils, a càrrec del Sr. José Luis Ferré, CEO d’ Allianz Seguros.

12:50h – 13:20h   Importància de la Sostenibilitat per a les entitats asseguradores, a càrrec del Sr. Claudio Chiesa, director General de Bansabadell Vida.

13:20h – 14:00h   Col·loqui.

14:00h   Cloenda de la Jornada, a càrrec del Sr. Miquel Viñals, president del CAC.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
50 100

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso