Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online - Jornades d'alta direcció: Situació i perspectives del mercat assegurador al 2022

Description:

JORNADES D’ALTA DIRECCIÓ: Situació i perspectives del mercat assegurador al 2022.

Barcelona, ​​2 de març de 2022, de 10:00 hores a 14:20 hores.

 

PONENTS:

  • Sergio Álvarez, Director General de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
  • Vicente Cancio, CEO del Grupo Zurich a Espanya.
  • Javier Murillo, Director General de SegurCaixa Adeslas.
  • Ricardo Pedraz, Soci, Responsable de Finances Sostenibles, d’ Analistas Financieros (AFI).
  • Jordi Rivera, CEO de DAS a Espanya.
  • Víctor Ugarte, Director de Màrqueting de Reale Seguros.
  • Javier Valle, Conseller Director General de VidaCaixa.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: dimecres 2 de març de 2022, de 10:00 hores a 14:20 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat streaming a través de Cisco Webex Meetings©.

 

MATRÍCULA.

Membres titulars del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC) i treballadors de Membres Protectors del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: INSCRIPCIÓN GRATUITA.

Resta Assistents: 100 euros (+IVA).

 

PRESENTACIÓ.

L'impacte de la pandèmia COVID-19 sobre la nostra economia està sent molt important, un dels més grans entre els països de la Comunitat Europea.

L'any 2020, el PIB d'Espanya va patir una caiguda anual del –10,8%. L'any 2021 s'estima que la nostra economia creixerà al voltant d'un +5% anual i que no es recuperarà el PIB de l'any 2019 (prepandèmia) fins a l'any 2023, amb un efecte important sobre el dèficit públic, deute i ocupació.

En aquest entorn difícil, el comportament del sector assegurador espanyol està sent positiu, mostrant una gran resistència i capacitat d'adaptació.

Segons dades d'ICEA, els ingressos per primes de les entitats asseguradores espanyoles l'any 2021 van ser de 61.835 milions d'euros, un +5% superiors als de l'any anterior.

Les assegurances de vida van aportar el 2021 un volum de primes de 23.558 milions d'euros (+7,88% sobre el 2020) amb un total de 195.707 milions d'euros de provisions (+0,82% sobre el 2020).

D'altra banda, les assegurances de no vida van aportar l'any 2021 un volum de primes de 38.227 milions d'euros (+3,30% sobre el 2020). Cal destacar l'important creixement de les assegurances de salut (+4,93% sobre el 2020) i de les assegurances multirisc (+4,70% sobre el 2020).

L'any 2022 presenta incerteses importants (evolució de la pandèmia, de la inflació, dels tipus d'interès, del cost de l'energia i de les matèries primeres, dels riscos derivats del canvi climàtic, riscos cibernètics, etc.).

Pel que fa al sector assegurador, l'any 2022 es presenta també ple de reptes (normativa sobre sostenibilitat, avenços de la norma comptable NIIF 17, canvis a la directiva de Solvència II, nova normativa sobre previsió social complementària, adaptació de les taules de supervivència, normativa PRIIPS, plans paneuropeus de pensions, actualització de les bases tècniques del barem de cotxes, entre d'altres).

A la Jornada es parlarà de la situació del mercat espanyol i de les perspectives per al 2022 en els rams d'assegurança més importants al nostre mercat: vida, salut, multirisc, automòbils i defensa jurídica. També es parlarà de la normativa europea sobre Sostenibilitat i els seus efectes sobre les entitats asseguradores.

Les ponències aniran a càrrec de consellers delegats i directors generals de les principals companyies d’assegurances del nostre mercat. La Jornada serà clausurada pel Sr. Sergio Álvarez, Director General de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

PROGRAMA.

10:00h - 10:05h   Benvinguda als assistents, a càrrec del Sr. Antonio López, CEO de Mutual Mèdica i Vicepresident del CAC.

10:05h - 10:40h   Situació i perspectives de l'assegurança de salut, a càrrec del Sr. Javier Murillo, Director General de SegurCaixa Adeslas.

10:40h - 11:15h    Situació i perspectives de l'assegurança de vida i pensions, a càrrec del Sr. Javier Valle, Conseller Director General de VidaCaixa.

11:15h - 11:50h     Situació i perspectives de les Assegurances Multirisc, a càrrec del Sr. Víctor Ugarte, Director de Màrqueting de Reale Seguros.

11:50h - 12:00h   Descans.

12:00h - 12:35h   Situació i perspectives de les Assegurances de Defensa Jurídica, a càrrec del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS a Espanya.

12:35h - 13:10h    Situació i perspectives de les Assegurances d'Automòbils, a càrrec del Sr. Vicente Cancio, CEO del Grup Zurich a Espanya.

13:10h - 13:45h    Taxonomia i Sostenibilitat en empreses asseguradores, a càrrec del Sr. Ricardo Pedraz, Soci, Responsable de Finances Sostenibles, d’ Analistas Financieros (AFI).

13:45h - 14:20h   Cloenda de la Jornada, a càrrec del Sr. Sergio Álvarez, Director General de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

14:20h   Comiat als assistents, a càrrec de la Sra. Marisa Galán, Directora General Adjunta de Fiatc Seguros i Presidenta del CAC.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso