Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online Informe Raonat del Barem d'Autos

Description:

INFORME RAONAT DEL BAREM D’AUTOS.

Barcelona, ​​25 de febrer de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

Sr. José Pérez Tirado, advocat, membre de la Comissió de Seguiment del Barem.

Sr. Manuel Mascaraque Montagut, director, Àrea Assegurances Generals, d'UNESPA i Membre de la Comissió de Seguiment del Barem.

Sra. Olga Torrente Pascual, actuària, perit judicial. Gabinete Torrente Asesores Asociados, SL

Sr. Pedro Guzmán Pérez, director de l'Àrea de Sinistres, de Fiatc.

Sr. Mario Anero Cárcamo, director de Sinistres Autos & Vida, de Zurich

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dijous 25 de febrer de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online a través de Cisco Webex Meetings©.

 

INTRODUCCIÓ.

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma de sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, va entrar en vigor l'1 de gener del 2016.

Per la disposició addicional primera de la Llei, la "Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració", ha estat i és l'encarregada d'analitzar la seva posada en marxa, les seves repercussions jurídiques i econòmiques i el sistema d'actualització de l'apartat 1 de l'article 49 contingut en el seu article únic. Set. En la composició de la Comissió participen les associacions de víctimes i les entitats asseguradores, amb igual nombre de membres entre elles.

L’esmentada Comissió havia d'emetre en el termini màxim de tres anys, comptats a partir de l'entrada en vigor de la Llei, un Informe Raonat incloent l'anàlisi esmentat i suggeriments per a la millora de sistema.

Es constitueix el Grup de treball d'Avaluació Ex Post al 2018, i aquest informe raonat s'acaba al juliol de 2019 i es publica al juliol de 2020, i tal com indica la DA Primera, a la llum d'aquest informe la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha de promoure, si escau, les modificacions que consideri convenients, així com l'actualització de les bases tècniques actuarials que contenen les hipòtesis econòmic-financeres i biomètriques del càlcul dels coeficients actuarials corresponents.

En aquest informe Raonat sobre l'anàlisi de la posada en marxa de sistema després de la seva reforma en 2016, les seves repercussions jurídiques i econòmiques, l'actualització de les seves quanties i els suggeriments de millora, per unanimitat s'han inclòs 50 recomanacions i 4 recomanacions particulars d'alguns dels seus membres.

En aquesta jornada s'analitzarà aquest informe Raonat, els aspectes procedimentals, aspectes jurídics-substantius, els aspectes mèdics-substantius, els aspectes econòmics-actuarials i, finalment les recomanacions de millora que fa el Grup de Treball als corresponents ministeris, per a la seva tramitació com a modificació de la Llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor.

PROGRAMA.

10:00h - 10:05h   Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Miquel Viñals, president de Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

10:05h - 10:50h   Informe Raonat. Aspectes procedimentals, aspectes jurídics-substantius i aspectes mèdics-substantius. A càrrec del Sr. Manuel Mascaraque.

10:50h - 11:30h   Informe Raonat: Recomanacions més destacades. A càrrec del Sr. José Pérez Tirado.

11:30h - 11:40h   Descans.

11:40h - 12:30h   Informe Raonat: Aspectes econòmics-actuarials. Casos pràctics de valoració actuarial individualitzada d'acord amb la Guia de Bones Pràctiques. A càrrec de la Sra. Olga Torrente.

12:30h - 13:00h   L'experiència de Fiatc en la gestió de sinistres d'autos (lucre cessant i dany emergent), amb la Llei 35/2015. Impacte recomanacions Informe Raonat. A càrrec del Sr. Pedro Guzmán.

13:00h - 13:30h   L'experiència de Zurich en la gestió de sinistres d'autos (lucre cessant i dany emergent), amb la Llei 35/2015. Impacte recomanacions Informe Raonat A càrrec del Sr Mario Anero.

13:30h - 14:00h   Col·loqui.

14:00h   Cloenda de la Jornada.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso