Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online Risc Biomètric: Resolució de la DGSFP sobre Taules de Mortalitat

Description:

RISC BIOMÈTRIC: RESOLUCIÓ DE LA DGSFP SOBRE TAULES DE MORTALITAT. EFECTES SOBRE LES ENTITATS ASSEGURADORES.

Barcelona, ​​28 de gener de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

Sr. José Antonio Fernández De Pinto, Subdirector general d'Inspecció de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Sr. Carlos Esquivias, Responsable de la Comissió d'Assegurances de Vida i Pensions, d' Unespa.

Sr. José María Polo, Director de Riscos de Passius i ALM, de Vidacaixa.

Sr. Florian Rudolph, Sènior Pricing Actuary Life for Spain and Portugal Munich Re, Sucursal a Espanya.

Sr. Jesús Segura, Actuari d’ AREA XXI.

Sr. Sergio Simón, Sènior Manager Risk Advisory, de Deloitte.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dijous 28 de gener de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online a través de Cisco Webex Meetings©.

 

INTRODUCCIÓ.

El Risc Biomètric és un dels elements principals en la gestió de les assegurances de vida, especialment per l'actualització de les seves hipòtesis i el seu conseqüent impacte en les entitats asseguradores. En aquest sentit, la recent publicació de les Resolucions de la DGSFP relatives a les taules de mortalitat i supervivència estableixen una revisió sobre aquest risc, així com un marc per a la seva implementació. Des del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), hem organitzat una jornada de formació per analitzar les noves taules de mortalitat i supervivència des de tots els punts de vista (Regulador, Sector, Companyies, Auditors i Actuaris) i amb la participació de grans experts en la matèria.

PROGRAMA.

10:00h - 10:05h   Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec de la Sra. Núria Casasús, directora de producte de Vida i Pensions, de Catalana Occidente.

10:05h - 10:35h   Noves taules i els seus efectes sobre les entitats asseguradores espanyoles, a càrrec de Carlos Esquivias, d' Unespa.

10:35h - 11:05h   Aspectes tècnics de les noves taules de mortalitat i supervivència, a càrrec de Florian Rudolph, de Munich Re, Sucursal a Espanya.

11:05h - 11:35h   Taules d'experiència pròpia: Els requeriments de la Resolució de la DGSFP i la seva aplicabilitat, a càrrec de José Maria Polo, de Vidacaixa.

11:35 h- 11:45h   Descans

11:45h a 12:15h   Impacte en provisions (estats financers) de les noves taules de supervivència. Exemple il·lustratiu i impactes: Comptabilitat i Solvència II, a càrrec de Sergio Simón, de Deloitte.

12:15h - 12:45h   Risc Biomètric: anàlisi d'impacte en el sector i en la generació de nous productes, a càrrec de Jesús Segura, de AREA XXI.

12:45h - 13:30h   Objectius perseguits per la Resolució de taules i criteris de supervisió sobre el risc biomètric, a càrrec de José Antonio Fernández de Pinto, de la DGSFP.

13:30h - 14:00h   Col·loqui.

14:00h   Cloenda de la Jornada, a càrrec de Manel Pérez Tort, director tècnic d'assegurances de vida, de Fiatc Seguros.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic als tots participants amb l'enllaç per accedir ala jornada.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que es els participants desactivin els seus vídeos.

A la fi de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso