Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació Python per actuaris

Description:

1.- PRESENTACIÓ.

Els presentem el curs online PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS.

El curs, de 6 dies i 12 hores de durada, es durà a terme entre els dies 18 i 26 de gener de 2021, en horari de les 18h a les 20h, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya,

Els coneixements de programació són una de les capacitats més demanades en els actuaris i professionals del data science en aquest moment, ja que permeten elaborar escenaris i anàlisi cada vegada més complexos, alhora que ajuden a automatitzar processos clau dins de la gestió de les empreses.

El llenguatge de programació Python, d'acord amb el "Developer Survey 2019", és un dels llenguatges de programació amb major creixement entre actuaris i professionals del data science en els últims anys, a causa, principalment, a la seva enorme flexibilitat per desenvolupar de manera eficient diferents tasques: anàlisis estadístiques i actuarials, desenvolupaments de models d'intel·ligència artificial, gestió de bases de dades i desenvolupaments web, entre d'altres.

 

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE

L'objectiu de el curs online PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS és el d'oferir els coneixements necessaris de Python per que actuaris i professionals del data science puguin explotar les següents branques de desenvolupament en Python:

  • Introducció i conceptes bàsics de programació.
  • Programació orientada a objectes.
  • Extracció, transformació i emmagatzematge de dades (ETLs).
  • Anàlisi estadística i probabilística de dades.
  • Machine Learning actuarial.

Al finalitzar el curs els alumnes han de ser capaços de dur a terme anàlisis estadístiques de principi a fi, emprant les diferents llibreries de Python.

3.- DATES I HORARI.

DATES: 18, 19, 20, 21, 25 i 26 de gener de 2021.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 525

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

PLACES EXHAURIDES

Start Date: 18/01/2021
End Date: 26/01/2021

Adreça:

online
España
Map and Directions

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso