Informació

informacióEl Col·legi facilita informació permanent en assumptes relacionats amb l’exercici de la professió d’actuari.

Els Membres Titulars, a més, poden accedir a la informació de la IAA (International Actuarial Association) i de la AAE (The Actuarial Association of Europe).

La IAA és l’associació mundial d’associacions actuarials professionals, amb una sèrie de seccions d’especial interès per als actuaris individuals. El IAA existeix per fomentar el desenvolupament d’una professió global, reconeguda com tècnicament competent i professional fiable, que s’ha d’assegurar que se serveix l’interès públic.

L’Associació d’Actuaris d’Europa (AAE), originalment com el Grup Consultiu Actuarial Europeu, representa les associacions actuarials a Europa. El seu propòsit és proporcionar consells i opinions de les diverses organitzacions de la Unió Europea.

Per accedir a la part privada de la web de la IAA cal demanar codi d’usuari i password a la mateixa IAA, que comprova que el sol·licitant sigui Membre Titular Qualificat del Col·legi (Full Member).