Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Conferència La Protecció de dades en les entitats asseguradores

Description:

La Protecció de Dades en les Entitats Asseguradores

a càrrec de

Sr. Albert Agustinoy Guilayn 

Advocat, soci de Cuatrecasas

i

Sr. Jorge Monclús Ruíz

Advocat, associat sènior de Cuatrecasas

 

La Conferència tindrà lloc el 27 de juny de 2019, a les 18:00 hores, a les oficines de

Cuatrecasas, Av. Diagonal 191, Barcelona 08018

Inscripció gratuïta

 

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)  i la recentment aprovada Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals han definit el marc que qualsevol empresa i entitat ha de respectar pel que fa a l’àmbit de la privacitat. Després d’un temps d’aplicació d’ambdues normes, encara es persegueix una aplicació uniforme i coherent del dret de protecció de dades dins el territori de la Unió Europea, havent obligat a tot tipus d’empreses a revisar els seus procediments i documents legals per a la recollida i el tractament de les dades.

És en aquest context, que és important familiaritzar-se amb els criteris que les autoritats comunitàries i nacionals han vingut desenvolupant respecte d’aquest nou marc regulador, per tal de comprendre’l i assegurar el seu adient compliment donada la creixent importància d’aquesta sensible qüestió.

En aquesta sessió analitzarem les principals novetats i obligacions que recullen aquestes normes, amb un estudi detallat dins l´àmbit del sector de les entitats asseguradores.

 

Cuatrecasas

Cuatrecasas és un dels despatxos jurídics capdavanters a la Península Ibèrica i està especialitzat en les diferents àrees del dret d'empresa.

El seu equip especialitzat en Assegurances i Previsió Social té una àmplia experiència en l'assessorament institucional, jurídic i fiscal, corresponent a entitats asseguradores, gestores de fons de pensions i mediadors d'assegurances, així com en l'assessorament relatiu als productes que aquelles entitats ofereixen en el mercat.

 

CPD:

El curs computarà 1,5 hores als efectes del Programa de Formació Continua (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso