Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Fiscalitat de la Previsió Social Empresarial

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

L'objectiu del curs, "FISCALITAT DE LA PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL", de 4,5 hores de durada, és el de donar a conèixer amb profunditat el complex tractament fiscal aplicable a la previsió social empresarial:

 • Quan instrumenta compromisos per pensions, mitjançant plans de pensions, plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de vida.
 • Quan s'utilitza com a fórmula de retribució de directius o administradors.
 • Quan permet el finançament de formes de prejubilació o reestructuració de plantilles.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

Actuaris i altres professionals interessats en conèixer en profunditat la fiscalitat de la previsió social empresarial, segons el tipus de compromisos que instrumenti i les diferents formes en què s'instrumenti.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. 

Dia: 12 de març de 2019

Horari: de 18:15h a 20: 00h

Benvinguda i presentació del curs, a càrrec del Sr. Isidre Martínez, vocal President de la Secció de Formació i Investigació, del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

Temari:

Conceptes generals de la fiscalitat de la previsió social empresarial.

 • Normativa aplicable.
 • Impostos aplicables:
  • IRPF vs. Impost Successions.
  • Abast exempcions altres impostos: Patrimoni, Primes d'Assegurança.
 • Concepte compromisos per pensions i situacions assimilables.
 • Instruments i les seves característiques bàsiques:
  • Plans de pensions d'ocupació.
  • Plans de previsió social empresarial.
  • Assegurances col·lectives de vida.

Fiscalitat dels plans de pensions i dels plans de previsió social empresarial

 • Aportacions:
  • Empresari: deduïbilitat de la despesa per a l'empresari.
  • Imputació fiscal i reducció en base imposable de l'empleat.
 • Prestacions i supòsits extraordinaris de liquiditat.
  • Tributació de l'empleat.
  • Règim transitori prestacions en forma de capital.
3.2.- SEGONA SESSIÓ.

Dia: 13 de març de 2019 

Horari: de 18:30h a 20: 00h

Temari:

Fiscalitat de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions

 • Aportacions:
  • Imputació fiscal a l'empleat i deduïbilitat de la despesa per a l'empresari.
  • Supòsits d'imputació fiscal.
 • Prestacions:
  • Recuperació de la deduïbilitat de la despesa per l'empresari.
  • Tributació de l'empleat (IRPF) o del beneficiari de mort (ISD).
  • Règim transitori prestacions en forma de capital.
 • Rescat i mobilitzacions entre instruments.
3.3.- TERCERA SESSIÓ

Dia: 14 març de 2019

Horari: de 18:30h a 20: 00h

Temari:

Fiscalitat de les assegurances que instrumenten reestructuracions empresarials.

 • Supòsits que qualifiquen com a compromisos per pensions.
 • Prejubilacions, acomiadaments col·lectius, acomiadaments individuals.
 • Aplicació de l'exempció per indemnitzacions i reduccions.
  • Criteris jurisprudencials i administratius.

Fiscalitat de les assegurances de previsió per a administradors i consellers.

Fiscalitat d'altres assegurances empresarials.

 • Retribució flexible.
 • Assegurances malaltia, accident laboral, RC.

4.- PROFESSOR.

Ignacio Calvet: Soci de Garrigues. Departament de Dret Tributari i de pràctica d'Assegurances i Previsió Social a Catalunya. Actuari d'assegurances, advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional a Garrigues des de la seva incorporació a través Arthur Andersen, ALT en l'any 1989. Especialitzat en la indústria asseguradora i de previsió social, assessora de manera recurrent a entitats del sector en l'àmbit fiscal, regulador i contractual.

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
150 75 300

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Oficines de Garrigues a Barcelona, ​​a l'Avinguda Diagonal 654, Escala D, 1a planta.

 

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 4,5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

Price: EUR300.00 + 21.00%

Start Time: 6:30 pm
End Time: 8:00 pm

Start Date: 12 Març, 2019
End Date: 14 Març, 2019

Adreça:
Garrigues
Avinguda Diagonal 654, Escala D, 1a planta
Barcelona
08034
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso