Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Fiscalitat de la Previsió Social Empresarial

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

L'objectiu del curs, "FISCALITAT DE LA PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL", de 4,5 hores de durada, és el de donar a conèixer amb profunditat el complex tractament fiscal aplicable a la previsió social empresarial:

 • Quan instrumenta compromisos per pensions, mitjançant plans de pensions, plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de vida.
 • Quan s'utilitza com a fórmula de retribució de directius o administradors.
 • Quan permet el finançament de formes de prejubilació o reestructuració de plantilles.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

Actuaris i altres professionals interessats en conèixer en profunditat la fiscalitat de la previsió social empresarial, segons el tipus de compromisos que instrumenti i les diferents formes en què s'instrumenti.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. 

Dia: 12 de març de 2019

Horari: de 18:15h a 20: 00h

Benvinguda i presentació del curs, a càrrec del Sr. Isidre Martínez, vocal President de la Secció de Formació i Investigació, del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

Temari:

Conceptes generals de la fiscalitat de la previsió social empresarial.

 • Normativa aplicable.
 • Impostos aplicables:
  • IRPF vs. Impost Successions.
  • Abast exempcions altres impostos: Patrimoni, Primes d'Assegurança.
 • Concepte compromisos per pensions i situacions assimilables.
 • Instruments i les seves característiques bàsiques:
  • Plans de pensions d'ocupació.
  • Plans de previsió social empresarial.
  • Assegurances col·lectives de vida.

Fiscalitat dels plans de pensions i dels plans de previsió social empresarial

 • Aportacions:
  • Empresari: deduïbilitat de la despesa per a l'empresari.
  • Imputació fiscal i reducció en base imposable de l'empleat.
 • Prestacions i supòsits extraordinaris de liquiditat.
  • Tributació de l'empleat.
  • Règim transitori prestacions en forma de capital.
3.2.- SEGONA SESSIÓ.

Dia: 13 de març de 2019 

Horari: de 18:30h a 20: 00h

Temari:

Fiscalitat de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions

 • Aportacions:
  • Imputació fiscal a l'empleat i deduïbilitat de la despesa per a l'empresari.
  • Supòsits d'imputació fiscal.
 • Prestacions:
  • Recuperació de la deduïbilitat de la despesa per l'empresari.
  • Tributació de l'empleat (IRPF) o del beneficiari de mort (ISD).
  • Règim transitori prestacions en forma de capital.
 • Rescat i mobilitzacions entre instruments.
3.3.- TERCERA SESSIÓ

Dia: 14 març de 2019

Horari: de 18:30h a 20: 00h

Temari:

Fiscalitat de les assegurances que instrumenten reestructuracions empresarials.

 • Supòsits que qualifiquen com a compromisos per pensions.
 • Prejubilacions, acomiadaments col·lectius, acomiadaments individuals.
 • Aplicació de l'exempció per indemnitzacions i reduccions.
  • Criteris jurisprudencials i administratius.

Fiscalitat de les assegurances de previsió per a administradors i consellers.

Fiscalitat d'altres assegurances empresarials.

 • Retribució flexible.
 • Assegurances malaltia, accident laboral, RC.

4.- PROFESSOR.

Ignacio Calvet: Soci de Garrigues. Departament de Dret Tributari i de pràctica d'Assegurances i Previsió Social a Catalunya. Actuari d'assegurances, advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional a Garrigues des de la seva incorporació a través Arthur Andersen, ALT en l'any 1989. Especialitzat en la indústria asseguradora i de previsió social, assessora de manera recurrent a entitats del sector en l'àmbit fiscal, regulador i contractual.

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
150 75 300

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Oficines de Garrigues a Barcelona, ​​a l'Avinguda Diagonal 654, Escala D, 1a planta.

 

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 4,5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso