Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Les normes comptables NIIF 9 i NIIF 17: els efectes a les entitats asseguradores

Description:

Les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17 suposaran canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores. Tanmateix obriran noves oportunitats professionals pels actuaris, segons els experts tant o més significatives que les derivades de la implementació de Solvència II.

A la Jornada s’analitzaran els aspectes principals de les normes comptables NIIF 9 (Instruments Financers) i NIIF 17 (Contractes d’Assegurança) i de la seva implementació al mercat espanyol, prevista per l’any 2021.

A la Jornada es presentarà també el número 2 de la revista digital del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21), corresponent al segon semestre del 2018, on s’aborda, entre d’altres, els efectes de les noves normes comptables NIIF 9 i NIIF 17 a les entitats asseguradores.

 

PROGRAMA

18:00h – 18:05h  Presentació de la Jornada, a càrrec de Miquel Viñals, president del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

18:05h – 18:20h  Presentació del segon número de la revista digital del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ADC21, a càrrec d’Emilio Vicente, responsable de funció actuarial i gestió de riscos de MGS Seguros, i director de la revista ADC21.

18:20h – 18:35h  Principals efectes de l’entrada en vigor de la NIIF 9, a càrrec de Miguel Ángel Merino, actuari de MAZARS.

18:35h – 18:50h  La NIIF 17 de contractes d’assegurança: un repte i una oportunitat pel sector assegurador, a càrrec d’Álvaro Quintana, soci de DELOITTE.

18:50h – 19:05h  El Procés d’implementació de la NIIF 17: un calendari molt exigent, a càrrec d’Alejandro Casanueva, responsable tècnic del departament d’economia i finances, d’UNESPA.

19:05h – 19:20h   Principals impactes de les NIIF a les entitats asseguradores: l’experiència de VIDACAIXA, a càrrec de Mario Ayuso, cap del departament d’anàlisi i polítiques comptables, de VIDACAIXA.

19:20h – 19:40h   Efectes de les NIIF en la gestió de les entitats asseguradores: el paper de l’actuari, a càrrec de Jordi Montalbo, soci de DELOITTE.

 

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració: Edifici Foment de Treball - Sala B (Via Laietana, 32, principal 08003 – Barcelona).

Horari: De 18,00h a 20:00h.

Data: 27 de setembre de 2018.

Inscripció gratuïta

 

CPD

El curs computarà 2 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya

 

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso