Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Comptabilitat d'assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

Description:

Us presentem el curs Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.

El curs, de 5 sessions i 12,5 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l'any 2021, i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

A la Jornada abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF17.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

PROGRAMA

NIIF 9

 1. Introducció a la norma.
 2. Situació reguladora.
 3. Classificació i mesura d'Instruments Financers.
 4. Deteriorament.
 5. Derivats i cobertures.
 6.  Transició.
 7. Desglossaments.

NIIF 17

 1. Introducció a la norma.
 2. Situació reguladora actual.
 3. Consideracions inicials.
 4. Mètodes de valoració.
 5. Mecanisme OCI.
 6. Tractament de la reassegurança.
 7. Transició.
 8. Desglossaments.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració: Aula 27, Av. Francesc Cambó, 10 (Foment Formació), 08003- Barcelona.

Horari: De 17,30h a 20:00h.

Dates: 2, 3, 9, 10 i 16 d'octubre de 2018.

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

 

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS.

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors 375€ (+IVA).

Membres Titulars en atur i estudiants 190€(+IVA).

Altres 570€(+IVA).

CPD

El curs computarà 12,5 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso