Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Programació R

Description:

En aquest curs, de 36 hores de durada,  es donaran les eines necessàries per poder programar de forma autònoma en el dia a dia de les asseguradores, introduint els propis programes en el flux de treball de la companyia.

L’aprenentatge es basa en la programació formal del llenguatge R perquè un cop acabat el curs, l’alumne sàpiga què està fent en tot moment, pugui tractar codis, depurar errors o millorar programes.

Amb la base d’aquest curs, l’alumne podrà evolucionar i aplicar els coneixements a les seves pròpies necessitats, tant de departament de vida, de no vida, funció actuarial, pricing, solvència II o màrqueting, entre d’altres.

Perquè utilitzar R?

R és un llenguatge de programació i un entorn de software per estadística computacional i representació gràfica. R és àmpliament utilitzat per estadistes i data miners per desenvolupar software estadístic i anàlisis de dades.

R es troba en les primeres posicions en nombrosos rànquings de llenguatges més utilitzats o de tendències actuals, passant per davant de SAS o Matlab i competint amb Python. Aquest fet fa que l’aprenentatge i control d’R aporti un valor professional molt significatiu.

Com va dir Daryl Pregibon (investigador de Google), R permet als estadistes fer anàlisis molt complexos sense saber els detalls dels sistemes informàtics.

PROGRAMA

Els curs està enfocat tant per a persones que no tenen coneixements de programació, com per aquells que ja han tingut contacte a la universitat o en altres cursos, però necessiten consolidar i ampliar coneixements.

El curs té un component pràctic molt important, on l’alumne haurà d’escriure codi constantment i treballarà conjuntament amb els companys.

Es crearà un grup d’Slack per tal de compartir contingut i dubtes tant durant les hores de classe com fora d’aquestes.

Posteriorment l’alumne podrà evolucionar cap a les funcions o camps que més li convinguin.

Per exemple:

 • Realització de models actuarials i estadístics
 • Càlculs de Best Estimate vida i no vida
 • Connexions a bases de dades
 • Creació de quadres de comandament
 • Tractament i neteja de les dades
 • Bussiness Inteligence
 • Realització de reportings automàtics
 • Mineria de dades
 • Machine Learning
 • Integració d’R amb altres llenguatges de programació
 • Computació paral·lela i distribuïda

Pels alumnes del curs o alumnes amb coneixements intermedis d’R es realitzaran cursos d’especialització posteriors de temes concrets que s'hauran introduït durant el curs o de programació de nivell més avançat.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració: FIATC SEGUROS (Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª planta, 08029 – Barcelona)
Horari: De 9:00h a 18:00h
Dates: 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors 900€ (+IVA)
Membres Titulars en atur i estudiants 450€(+IVA)
Altres 1.350€(+IVA)

CPD

El curs computarà 36 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Price: EUR1,350.00 + 21.00%

Start Time: 9:00 am
End Time: 6:00 pm

Start Date: 23 juliol, 2018
End Date: 26 juliol, 2018

Address:
Fiatc Tarradellas
Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta
Barcelona, Barcelona
08029
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso