Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Programació R

Description:

En aquest curs, de 36 hores de durada,  es donaran les eines necessàries per poder programar de forma autònoma en el dia a dia de les asseguradores, introduint els propis programes en el flux de treball de la companyia.

L’aprenentatge es basa en la programació formal del llenguatge R perquè un cop acabat el curs, l’alumne sàpiga què està fent en tot moment, pugui tractar codis, depurar errors o millorar programes.

Amb la base d’aquest curs, l’alumne podrà evolucionar i aplicar els coneixements a les seves pròpies necessitats, tant de departament de vida, de no vida, funció actuarial, pricing, solvència II o màrqueting, entre d’altres.

Perquè utilitzar R?

R és un llenguatge de programació i un entorn de software per estadística computacional i representació gràfica. R és àmpliament utilitzat per estadistes i data miners per desenvolupar software estadístic i anàlisis de dades.

R es troba en les primeres posicions en nombrosos rànquings de llenguatges més utilitzats o de tendències actuals, passant per davant de SAS o Matlab i competint amb Python. Aquest fet fa que l’aprenentatge i control d’R aporti un valor professional molt significatiu.

Com va dir Daryl Pregibon (investigador de Google), R permet als estadistes fer anàlisis molt complexos sense saber els detalls dels sistemes informàtics.

PROGRAMA

Els curs està enfocat tant per a persones que no tenen coneixements de programació, com per aquells que ja han tingut contacte a la universitat o en altres cursos, però necessiten consolidar i ampliar coneixements.

El curs té un component pràctic molt important, on l’alumne haurà d’escriure codi constantment i treballarà conjuntament amb els companys.

Es crearà un grup d’Slack per tal de compartir contingut i dubtes tant durant les hores de classe com fora d’aquestes.

Posteriorment l’alumne podrà evolucionar cap a les funcions o camps que més li convinguin.

Per exemple:

 • Realització de models actuarials i estadístics
 • Càlculs de Best Estimate vida i no vida
 • Connexions a bases de dades
 • Creació de quadres de comandament
 • Tractament i neteja de les dades
 • Bussiness Inteligence
 • Realització de reportings automàtics
 • Mineria de dades
 • Machine Learning
 • Integració d’R amb altres llenguatges de programació
 • Computació paral·lela i distribuïda

Pels alumnes del curs o alumnes amb coneixements intermedis d’R es realitzaran cursos d’especialització posteriors de temes concrets que s'hauran introduït durant el curs o de programació de nivell més avançat.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració: FIATC SEGUROS (Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª planta, 08029 – Barcelona)
Horari: De 9:00h a 18:00h
Dates: 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors 900€ (+IVA)
Membres Titulars en atur i estudiants 450€(+IVA)
Altres 1.350€(+IVA)

CPD

El curs computarà fins a 72 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso