Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Cursos SAS Enterprise Guide

Description:

Us presentem el programa de cursos de formació sobre la solució SAS Enterprise Guide, fruit de l'Acord subscrit entre SAS i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

L'Acord neix amb l'objectiu d'oferir formació en les solucions analítiques i estadístiques de SAS a actuaris i a treballadors de Membres Protectors del CAC, actuaris i no actuaris.

La plataforma analítica SAS és àmpliament utilitzada en entitats asseguradores i consultores per a les seves anàlisis estadístiques de pricing i reserving, per la qual cosa el seu domini per part dels actuaris i altres professionals és del màxim interès.

Els cursos seran impartits per experts professors de SAS, a les seves instal·lacions de Formació de Barcelona.

El Programa de Formació SAS Enterprise Guide es centrarà en el coneixement d'aquesta eina, essent aquesta d'ús molt estès entre usuaris de negoci, analistes i actuaris d'entitats asseguradores i financeres, que permet:

  • Accedir a tota la potència de SAS a través d'un entorn gràfic point-and-click, multitud d'assistents i escriure o optimitzar codi SAS en aquest entorn.
  • Analitzar i interpretar estadísticament les dades per a la presa de decisions basada en l'anàlisi d'informació.

L'Acord subscrit entre SAS i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya permet oferir els cursos de formació amb unes tarifes un 40% inferiors a les tarifes de cursos públics de SAS.

PROGRAMA

El programa de formació SAS Enterprise Guide per actuaris consta de QUATRE cursos:

CURS 1. SAS ENTERPRISE GUIDE 1: QUERING AND REPORTING - FINALITZAT

CURS 2. SAS ENTERPRISE GUIDE 2: ADVANCED TASKS AND QUERING - FINALITZAT

CURS 3. SAS ENTERPRISE GUIDE: ANOVA, REGRESSION AND LOGISTIC REGRESSION - FINALITZAT

CURS 4.- TARIFACIÓ AMB SAS - MATRÍCULA OBERTA

En cas de no tenir experiència prèvia en l'ús de SAS Enterprise Guide és aconsellable realitzar els 4 cursos per obtenir una visió completa i experta de l'ús i explotació de la solució per part d'un perfil Actuari.

No obstant això, l'alumne pot fer qualsevol dels quatre cursos, de forma independent, segons la seva experiència prèvia i necessitats en l'ús de la solució SAS Enterprise.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

DATES I MATRÍCULES

(IVA el 21% NO INCLÒS) (Coffe break inclòs en el preu)

CURSOS DATES Membres titulars i treballadors d'empreses Membres Protectors Altres
CURS 1.

SAS ENTERPRISE GUIDE 1: QUERING AND REPORTING.

18 i 19 de juny 600 € 1.000 €
CURS 2.

SAS ENTERPRISE GUIDE 2: ADVANCED TASKS AND QUERING

17 i 18 de setembre 600 € 1.000 €
CURS 3.

SAS ENTERPRISE GUIDE: ANOVA, REGRESSION AND LOGISTIC REGRESSION.

22, 23 i 24 d'octubre

 

885 € 1.450 €
CURS 4.-

TARIFACIÓ AMB SAS.

 

19 de novembre 330 € 550 €
TOTAL PROGRAMA

 

2.320 € 4.000 €

INSCRIPCIONS 

A través de actuaris@actuaris.org

CPD

Els cursos computen als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso