Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs d'Introducció a Solvència II

Description:

Li presentem la vuitena (8ª) edició del curs “Introducció a Solvència II”.

El curs, de 12 hores de durada, tracta els aspectes fonamentals de la Llei 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR) i del seu Reglament (ROSSEAR), aprovat pel Reial Decret 1060/2015, que han entrat en vigor l’1 de gener de 2016, i que han comportat canvis radicals en la gestió de les entitats asseguradores, en totes les àrees:

 • En l’àrea comercial i de màrqueting, ja que en el disseny dels productes s’haurà de tenir en compte el capital de solvència assignat i el seu cost, necessari per avaluar la seva rendibilitat.
 • En l’àrea tècnica, ja que introdueix canvis molt importants en el càlcul de les provisions tècniques i en el capital de solvència.
 • En l’àrea de sistemes d’informació, ja que la qualitat de la informació resulta determinant per a la valoració de les provisions i del capital econòmic “market value”.
 • En l’àrea financera, amb la introducció del concepte del “balanç econòmic”, com a diferència del valor de mercat de l’actiu i del passiu.
 • En l’àrea de control de riscos, que passa a ser l’eix central de la gestió de les entitats asseguradores.
 • En l’àrea d’administració, on introdueix importants canvis en matèria de “reporting” a la DGSFP i al mercat.

En el curs es tractaran:

 • Els fonaments de Solvència II i de la gestió de riscos.
 • Les metodologies per a la quantificació dels requeriments de capital.
 • El càlcul de les provisions tècniques sota criteris de Solvència II.
 • Les novetats en matèria de sistema de govern de les entitats asseguradores, gestió de l’ORSA, funció actuarial i auditoria interna.
 • Els requeriments d’informació externa.

El curs va dirigit a tot professional del sector assegurador interessat en conèixer amb detall els fonaments de la nova normativa Solvència II i els impactes que la mateixa té en la gestió de les entitats asseguradores. Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per a facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els hi permetia obtenir del mercat un alt reconeixement professional.
El total d’assistents en les edicions anteriors dels cursos de Solvència II que hem impartit ha estat de 191 professionals, i en un percentatge molt alt, estan involucrats en projectes de Solvència II, en les seves respectives entitats.

El curs serà impartit per professionals d’àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

PROGRAMA

 • MÒDUL 1 FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II. LA GESTIÓ DE RISCOS (PILAR II)
 • MÒDUL 2 PROVISIONS TÈCNIQUES (RESERVING)
 • MÒDUL 3 LA QUANTIFICACIÓ DELS RISCOS: FÒRMULA ESTÀNDARD I MODELS INTERNS (PILAR I)
 • MÒDUL 4 SISTEMA DE GOVERN: GESTIÓ DE L’ORSA, FUNCIÓ ACTUARIAL I AUDITORIA INTERNA
 • MÒDUL 5 LA INFORMACIÓ EXTERNA (PILAR III)

 

VEURE EL PROGRAMA DETALLAT

 

INFORMACIÓ GENERAL
Lloc de celebració:  Sala Fiatc Tarradellas - Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta - 08029
Horari: de 17:30h a 20:30h
Dates: 9, 11, 16 i 18 d’abril de 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors   360€ (+IVA)
Membres Titulars en atur i estudiants  180€(+IVA)
Altres   540€(+IVA)

Price: EUR540.00 + 21.00%

Start Time: 5:30 pm
End Time: 8:30 pm

Start Date: 9 abril, 2018
End Date: 18 abril, 2018

Address:
Sala Formació de Fiatc Tarradellas
Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta
Barcelona
08029
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso