Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Perspectives per a l'economia 2019

Description:

Canvi de cicle en l'economia mundial. On són els riscos? Perspectives per als mercats.

a càrrec de

Sr. David Cano Martínez

Soci d’Analistas Financieros Internacionales (Afi) i Director General d’Afinet Global EAFI.

 

Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Analistas Financieros Internacionales (Afi) és una entitat de referència en la prestació de serveis professionals en l'àmbit econòmic-financer i de gestió de riscos, així com en la formació especialitzada en finances. En els seus 25 anys d'història, ha desenvolupat una oferta àmplia per a companyies asseguradores, complementària a la que desenvolupa per a entitats financeres, empreses de serveis d'inversió, grans corporacions o administracions públiques, etc. En aquesta oferta s'inclouen aspectes relacionats amb la gestió de riscos, l'adaptació a Solvència II (requeriments de capital via fórmula estàndard i models interns, generació d'escenaris estocàstics, etc.), eines (simuladors) de suport a la comercialització de plans de pensions i assegurances d'estalvi, valoració d'instruments financers o operacions corporatives. En tots aquests àmbits, el nostre enfocament busca relacions de continuïtat amb els nostres clients que aportin el màxim valor, d'acord amb la capacitació i experiència dels equips i a la flexibilitat en l'adaptació de l'oferta a les necessitats particulars de cada companyia.

 

David Cano Martínez

Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses i Màster en Finances Quantitatives, Soci d'Analistas Financieros Internacionales (Afi) i director general d'Afi, Inversiones Financieras Globales, EAFI, la filial del Grup Afi especialitzada en l'assessorament en gestió de patrimonis, fons d'inversió i fons de pensions. A més, és assessor de capçalera d'algunes de les principals multinacionals espanyoles en gestió i cobertures del risc de tipus d'interès i de canvi. És coautor d'una desena de llibres d'economia i de més de 30 articles sobre política monetària, mercats financers i finances empresarials. És professor dels més prestigiosos centres de postgrau en finances espanyols en matèries com gestió de carteres, mercats financers i economia internacional.

CPD:

El curs computarà 1,5 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso