Published by: 0

Barcelona, 8 de setembre de 2017

Benvolgut/da Company/a,

Us informem que, en relació al procés electoral per triar la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, es va presentar la única candidatura següent:

 • Miquel Viñals Fusté                Per a President
 • Xavier Plana i Marcos            Per a Vicepresident
 • Marisa Galán Camino            Per a Secretària
 • Clara Armengol Vivas            Per a Tresorera
 • Francesc Durán Lorenzo       Per a Vocal President de la Secció Professional
 • Isidre Martínez Ivars              Per a Vocal President de la Secció de Formació i Investigació
 • Diego Valero Carreras           Per a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals

La candidatura va rebre l’aval de 112 actuaris col·legiats.

La Junta Electoral, reunida ahir 7 de setembre de 2017 va acordar proclamar als candidats presentats com a nova Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (adjuntem còpia de la comunicació de la Junta Electoral).

La Junta Electoral donarà possessió dels càrrecs als membres de la nova Junta de Govern el proper dia 9 d’octubre de 2017. En el mateix Acte es procedirà al sorteig per escollir els membres de la Comissió de Deontologia.

Atentament.

Joaquim Celma.

Gerent


 

13 de juliol de 2017

Benvolgut Company/a,

Us comuniquem que a la reunió de la Junta Electoral del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, celebrada ahir, 12 de juliol de 2017, es van prendre, entre d’altres, els següents Acords:

 1. Constitució de la Junta Electoral, que queda formalment constituïda i integrada pels membres titulars següents:
  • Germán Martínez Quílez (Núm. Col·legiat: 0093), com a President.
  • Begoña Fortuny Clarés (Núm. Col·legiat: 0664), com a Secretària.
  • M. Mercedes García Sánchez (Núm. Col·legiat: 0166).
  • Xavier Miracle Sans  (Núm. Col·legiat: 0289).
  • Antonio López López (Núm. Col·legiat: 0480).

 Els càrrecs de President i Secretària corresponen als membres més antic i al més nou respectivament.

 1. Comunicar a tots els col·legiats la constitució de la Junta Electoral, el calendari de les eleccions i l’exposició del cens electoral a la seu del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.
 1. Amb la finalitat de facilitar la tasca de les diverses candidatures i, al mateix temps, complir amb la normativa legal en matèria de protecció de dades, s’acorda que els fitxers electrònics no surtin del Col·legi i que cada candidatura tingui la possibilitat de fer un mailing postal i fins a tres de forma electrònica, des de la seu del Col·legi.
 1. Ratificar el calendari electoral proposat per la Junta de Govern.

Calendari:

15/06/2017       La Junta de Govern acorda convocar eleccions

20/06/2017        Designació Junta Electoral

12/07/2017        Constitució de la Junta Electoral

13/07/2017        Exposició del Cens. Inici del termini per presentar candidatures

05/09/2017        Fi termini per presentar candidatures

06/09/2017        Proclamació de candidatures. Els candidats poden disposar del CAC

05/10/2017        Eleccions

15/10/2017        Presa de possessió de la nova Junta. Sorteig Comissió Deontològica

05/11/2017        La Junta Electoral comunicarà a la Generalitat la seva composició

Ratificar el cens electoral, format per 521 membres titulars.

Acordar l’horari de les votacions: 5 d’octubre de 2017, entre les 15 hores i les 19 hores.

 1. Aprovar els models de paperetes de vot, de proposta de candidatures i de sobres per al vot per correu.

Rebeu una cordial salutació.

Germán Martínez Quílez.

President de la Junta Electoral.


 

21 de juny de 2017

Benvolgut/da Company/a,

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, a la reunió celebrada el dia 15 de juny, i d’acord amb els Estatuts vigents, ha decidit convocar eleccions generals pel proper dia 5 d’octubre d’enguany.

Els càrrecs a proveir són: el de President, Vice-president, Secretari, Tresorer, Vocal-president de la Secció Professional, Vocal-president de la Secció de Formació i Investigació, i Vocal-president de la Secció de Relacions Institucionals.

Les condicions per a ser elector i candidat són les que s’especifiquen en els articles 48 i 50. A la web del Col·legi podeu consultar els Estatuts, on es regula el procés electoral.

Tanmateix, avui s’ha efectuat el sorteig previst pels Estatuts, per nomenar als membres de la Junta Electoral. El resultat del sorteig ha estat:

Titulars                                                            Suplents

1 Germán Vázquez Daza                             M. Mercedes García Sánchez

2 Diego Valero Carreras                              Joan Camps Llucià

3 Carlos Artigas Miralles                             Josep Soler Fornós

4 Xavier Miracle Sans                                   Germán Martínez Quílez

5 Begoña Fortuny Clarés                             Antonio López López

Les eleccions tindran lloc segons el següent calendari, sense perjudici del que en el seu moment determini la Junta Electoral

15/06/2017 La Junta de Govern va acordar convocar eleccions
20/06/2017 Designació Junta Electoral
12/07/2017 Constitució de la Junta Electoral
13/07/2017 Exposició del Cens. Inici del termini per presentar candidatures
05/09/2017 Fi termini per presentar candidatures
06/09/2017 Proclamació de candidatures. Els candidats poden disposar del CAC
05/10/2017 Eleccions
15/10/2017 Presa de possessió de la nova Junta. Sorteig Comissió Deontològica
05/11/2017 La Junta Electoral comunicarà a la Generalitat la seva composició

Salutacions cordials,

Miquel Viñals

President


16 de juny de 2017

Benvolgut/da Company/a,

Us comuniquem que a la reunió de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya celebrada ahir, 15 de juny de 2017, es va prendre l’acord de convocar eleccions generals pel proper dia 5 d’octubre de 2017.

Per aquest motiu i d’acord amb els Estatuts, el proper dimarts dia 20 de juny, a les 18 hores, i a la seu del Col·legi, es celebrarà un sorteig públic per a la designació dels membres de la Junta Electoral, al que esteu convidats a assistir.

Rebeu una cordial salutació,

Miquel Viñals

President