Published by: 0

La Generalitat i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya signen un conveni per facilitar a les mutualitats el compliment de la normativa europea “Solvència II”

Les mutualitats de previsió social disposaran de serveis actuarials qualificats i independents i es desenvoluparà un programa de formació de directius.

conveni Generalitat_CACEl proppassat dia 30 de març de 2017, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) van signar un conveni de col·laboració per facilitar a les mutualitats de previsió social el compliment de les exigències que es desprenen de la normativa “Solvència II”, a més de millorar la seva governabilitat.

La nova normativa “Solvència II” exigeix nous requisits d’aptitud als membres que integren les juntes directives i la gerència de les entitats asseguradores, entre elles les mutualitats de previsió social. Alhora, les normatives introduïdes augmenten d’una manera notable les obligacions financeres i organitzatives de les entitats, situació que ha d’anar acompanyada del corresponent nivell de coneixements i de formació de les cúpules directives.

Amb la voluntat de col·laborar en aquest procés, el director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, Josep M. Sánchez, i el president del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, Miquel Vinyals, van signar el passat 30 de març el conveni de col·laboració que pretén els següents objectius:

  1. Designar actuaris qualificats per prestar serveis a les mutualitats que ho sol·licitin.
  2. Desenvolupar un programa de formació continuada dirigit als membres que assumeixin el seguiment de la funció actuarial de les entitats inscrites al Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya.

A fi de vetllar per la coordinació i el desenvolupament dels compromisos del conveni s’ha creat una comissió de seguiment, amb representants de les dues parts.

Inicialment, i com annex al conveni, s’ha incorporat al mateix la relació dels actuaris/societats actuarials del Torn d’Actuació Professional del Col·legi que van acceptar participar, un cop presentada la proposta d’acord a una reunió informativa que es va fer anteriorment a la seva signatura.

En tot cas, qualsevol actuari/societat actuarial membre del Col·legi d’Actuaris de Catalunya pot participar en el que preveu el conveni. Abans haurà de sol·licitar al Col·legi formar part del Torn d’Actuació Professional, d’acord amb l’article 18 dels estatuts.

Per consultar el Conveni us podeu adreçar al Col·legi.